Regio Groningen Assen - Katoele Subsidie Experts

Regio Groningen Assen

Subsidieregelingen: Regio Groningen Assen

Regio Groningen Assen staat voor het uitbouwen van economische kansen en versterken van kwaliteit.

Regio Groningen Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. Sinds 1996 investeert Regio Groningen-Assen in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. Infrastructuur en de kwaliteit van stad en omliggende gebieden zijn sindsdien sterk verbeterd. Dit betekent niet dat de Regio nu klaar is. In 2013 is het beleid en de organisatie aangepast aan de veranderde economische omstandigheden. Nog steeds in de volle overtuiging dat de oplossing van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen niet stopt bij de gemeente- en of provinciegrenzen. Samen sta je sterker! Zorgen dat deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met z’n allen de komende jaren voor staan. Regio Groningen Assen werkt vanuit deze ambitie aan drie speerpunten: Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, de interne samenhang verbeteren/ bereikbaarheid, en de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Speerpunten

Het benutten en uitbouwen van de economische kansen en behouden en versterken van de gebiedskwaliteiten zijn de doelen van de regionale samenwerking. Vanuit drie speerpunten wordt hieraan gewerkt:

 • Het economisch kerngebied verder ontwikkelen.

Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt aan onder meer het blijvend verbeteren van het ondernemersklimaat, verbondenheid met andere regio’s en actief profileren als aantrekkelijk stedelijk netwerk of te wel daily urban system.

 • De interne samenhang/bereikbaarheid tussen steden en regio versterken.

De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De Regio investeert in een toekomstbestendig vervoersnetwerk, met aandacht voor alle modaliteiten. Daarnaast wordt ingezet op het beter benutten van de bestaande infrastructuur, door slimmer gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden en door gebruik te maken van moderne technologieën als Intelligente Transport Systemen (ITS).

 • De kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een aantrekkelijk woonwerkgebied. De Regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren is onder meer een regioadviseur aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en uit te uitdragen, wordt vanuit de regeling regionale en innovatieve projecten doelgerichte interventies geïnitieerd en wordt vraag en aanbod van de woning- en bedrijventerreinenmarkt op elkaar afgestemd.

Programma’s

 • Economisch Platform
 • Regionale en Innovatieve Projecten
 • Beter Benutten
 • Woningbehoefteonderzoek
 • Financieel

Interessant voor ondernemers is de regeling regionale en innovatieve projecten. Regio Groningen Assen heeft voor de komende jaren 12 miljoen euro beschikbaar om innovatieve projecten die de regio versterken te ondersteunen. De regeling kent 2 rondes per jaar. Tijdens deze rondes kunnen aanvragen worden ingediend. Deze dienen aan 1 of meer van de speerpunten te voldoen. Daarna geldt bij het beoordelen van de initiatieven vijf criteria: urgentie, regionaal, samenwerking, innovatie en duurzaamheid.

Openstellingen

Neem voor openstellingen van de programma’s en/of vragen contact met ons op. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 0593-820222 of vul hier het contactformulier in.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: