Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021

Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021

Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021

Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021

De subsidie van Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 ronde 2, helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen. Maar het helpt bedrijven en kennisinstellingen ook om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen.

Het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland heeft namelijk veel goede, innovatieve ideeën. Om deze als concrete producten of diensten in de praktijk te brengen, komt het echter te weinig. Vooral voor het bouwen en testen van een prototype is meer ondersteuning nodig. Maar ook kennis is een onmisbare voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken en processen komt innovatie immers niet tot stand.

Wat is er deze ronde gewijzigd?

 • De subsidiepercentages zijn in deze ronde wat lager.
 • Er is een maximum subsidiebedrag van 1,25 miljoen euro per project en maximaal 750 duizend euro per projectpartner.

Door deze wijzigingen willen ze met het lagere beschikbare budget zoveel mogelijk partijen laten profiteren van de subsidie. 

Het subsidiepercentage voor valorisatie is 40% en voor kennisontwikkeling is dit 50%.

Waarvoor subsidie?

 • Kosten van materialen voor het doen van onderzoek inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn. 
 • Kosten voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn. 

Belangrijkste voorwaarden

 • De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten bevinden zich in het ontwikkelstadium: u heeft een duidelijk plan voor ogen en wilt nu gaan bouwen en testen, of; 
 • De te ontwikkelen kennis bevindt zich in de onderzoeksfase: u heeft een duidelijk plan voor ogen en wilt nu een of meerdere onderzoeksvragen beantwoord krijgen. 
 • Het project heeft een sterk onderscheidend karakter. (De onderzoeksresultaten hebben bijvoorbeeld een bijzondere maatschappelijke betekenis of de samenwerking is bijzonder omdat het gaat om kleine mkb’ers die tot nu toe nauwelijks bereikt worden).

Aanvragen

De openstelling is nog onder voorbehoud er is dus nog geen definitief besluit genomen maar zoals het nu lijkt is het vanaf 15 november 2021 weer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen tot en met 31 maart 2022. 

Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van 8,5 miljoen euro. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst dus wees er snel bij!

Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021

Bron: SNN

 

 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: