Valorisatie

Valorisatie

Valorisatie

Valorisatie

Maakt u met uw project impact op Noord-Nederland? Zowel op economisch als maatschappelijk gebied? En zorgt u hierbij voor vernieuwing en verbinding, leert u van anderen en probeert u samen met partners dingen uit? Met de tender Valorisatie uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) wil de regeling partijen uitdagen om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa.

Met deze tender Valorisatie 2022 bouwt, test en demonstreert u een vernieuwend prototype product, dienst of proces en:

 1. benut u de kansen van de vier RIS3-transities om tot innovatie te komen;
 2. draagt u bij aan unieke, regionale, economische sterktes;
 3. maakt u gebruik van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen, bij voorkeur in samenwerking met elkaar;
 4. lost u een probleem op, waar mogelijk doet u dit samen met een regionale probleemeigenaar;
 5. draagt u bij aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van uw bedrijf.

Let op: het openstellingsbesluit Tender Valorisatie 2022 is nog niet definitief. Dit betekent dat de informatie op deze pagina over de subsidie en de voorwaarden onder voorbehoud zijn van eventuele wijzigingen in het openstellingsbesluit.

Voor wie is de regeling?

Deze subsidie is in de basis bedoeld voor mkb’ers in Noord-Nederland. Maar ook andere partijen – van binnen én buiten de regio – mogen meedoen en een aanvraag indienen. De subsidie kan aangevraagd worden door natuurlijke ondernemingsvormen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

 • Het ontwikkelen, testen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces.

Belangrijkste voorwaarden van de regeling 

 • Er is subsidie voor kleine projecten van € 50.000,- tot € 200.000,-. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is € 125.000,-.
 • Er is subsidie voor grote projecten van € 250.000,- tot € 600.000,-. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is € 400.000,-.
 • Samenwerken is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd (en in sommige gevallen beloond met een hoger subsidiepercentage).
 • Het subsidiepercentage ligt tussen de 25% en 45%. Het standaard subsidiepercentage is 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Als u samenwerkt met een andere onafhankelijke onderneming of een kennisinstelling, wordt dit percentage met 10% verhoogd. Werkt u met zowel een andere onderneming als een kennisinstelling samen? Dan verhoogt de regeling dit percentage met nog eens 10%. Het maximale subsidiepercentage komt daarmee op 45%. Het subsidiebedrag kan per projectpartner worden beperkt als de staatssteunregels dit verplichten.
 • Om als samenwerkingsverband met ondernemingen in aanmerking te komen voor verhoging van het subsidiepercentage, mag geen van de ondernemingen meer dan 70% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie, voor haar rekening nemen. Ook moet ten minste één van de samenwerkende ondernemingen behoren tot het mkb.
 • Een samenwerkingsverband met (een) kennisinstelling(en) komt alleen in aanmerking voor verhoging van het subsidiepercentage wanneer de kennisinstelling(en) ten minste 10% van de kosten die in aanmerking komen voor de subsidie draagt/dragen. Ook moet/moeten deze kennisinstelling(en) het recht hebben eigen onderzoeksresultaten te publiceren.
 • Projectpartners zijn onafhankelijk van elkaar samenwerkende partijen die een aantoonbaar belang hebben bij het project. Zij mogen geen partnerondernemingen van elkaar zijn of met elkaar verbonden zijn.

Planning aanvragen subsidie 

Vanaf 19 september start het proces van het indienen van uw aanvraag. Dit gebeurt in twee fases: eerst voor de kleine projecten van € 50.000 tot € 200.000, daarna voor de grote projecten van € 250.000 tot € 600.000. Iedere fase bestaat uit drie stappen. Hieronder de planning (nog onder voorbehoud):

Kleine projecten

Stap 1 – Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s van 19 tot 22 september 12.00 uur.
Stap 2 – Ontvangst verslag en reflectie op 11 oktober.
Stap 3 – Indienen volledige aanvraag van 25 oktober tot 8 november 12.00 uur.

Grote projecten

Stap 1 – Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s van 3 oktober tot 6 oktober 12.00 uur.
Stap 2 – Ontvangst verslag en reflectie op 24 oktober.
Stap 3 – Indienen volledige aanvraag van 15 november tot 29 november 12.00 uur.

Valorisatie

Bron: SNN

 

 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: