Versneller Innovatieve Ambities (VIA) - Katoele Subsidie Experts

Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

Versneller Innovatieve Ambities

De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland en levert een bijdrage aan CO2 reductie. Ondernemers met een innovatief idee voor een nieuw product of procedé of een nieuwe dienst kunnen subsidie ontvangen voor ontwikkelingskosten.

 • De regeling richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten.
 • Binnen de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie.
 • Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb-ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.

Voor wie is de versneller innovatieve ambities?

Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Noord-Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland) en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Samenwerking

Er is sprake van een samenwerking indien twee of meer ondernemingen samen het ontwikkelingsproject uitvoeren en geen van de ondernemingen meer dan 70% van de kosten voor haar rekening neemt.

Voorwaarden

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb-ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het project moet zowel economisch als maatschappelijk een bijdrage leveren.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het inschakelen van een onafhankelijke organisatie
 • materialen die onderdeel zijn van een prototype
 • de loonkosten van werknemers en bijdrage eigen uren
 • huurkosten van apparatuur en uitrusting

Koolstofarme economie

Het project draait hierbij om de ontwikkeling van een koolstofarme technologie en het levert een bijdrage aan het verlagen van koolstofdioxide en broeikasgassen.

Budget

versneller innovatieve ambities

In totaal is er 15 miljoen aan subsidie beschikbaar voor de VIA 2018. Hiervan is 5 miljoen euro voor projecten die gericht zijn op CO2-reductie en 10 miljoen voor innovatieve projecten.

Meer weten?

Deze regeling is momenteel gesloten, en gaat verder als de VIA 2018 plus. Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: