VIA 2019 Ontwikkelingsprojecten - Katoele Subsidie Experts

VIA 2019 Ontwikkelingsprojecten

VIA 2019 Ontwikkelingsprojecten

De regeling VIA 2019 Ontwikkelingsprojecten heeft als doel het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. 

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemingen welke op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. 

Er zijn onder de VIA Ontwikkelingsprojecten vier mogelijkheden om subsidie aan te vragen: 

  1. Individueel.
  2. Individueel, gericht op co2-reductie. 
  3. Samenwerking.
  4. Samenwerking, gericht op co2-reductie. 

Subsidie en voorwaarden VIA 2019 Ontwikkelingsprojecten

U kunt subsidie krijgen voor o.a. het inschakelen van een onafhankelijke organisatie, materialen voor een prototype, loonkosten van werknemers / eigen uren en huur van apparatuur en uitrusting. 

De voorwaarden voor de subsidie zijn:

  • Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen.
  • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang. 
  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de aanvraag.
  • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond. 

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. 

De maximale subsidie bedroeg in 2019 €100.000,- en het subsidiepercentage zat in 2019 tussen de 35% en 50%. 

Bron: SNN

VIA 2019 Ontwikkelingsprojecten

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: