VIA 2019 Softwareontwikkeling - Katoele Subsidie Experts

VIA 2019 Softwareontwikkeling

VIA 2019 Softwareontwikkeling

De VIA 2019 Softwareontwikkeling heeft als doel innovatie bij het midden- en klein bedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren op het gebied van softwareontwikkeling. 

Voor wie?

Subsidie wordt verstrekt aan ondernemers welke op het moment van aanvragen een vestiging hebben in Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. 

Subsidie en voorwaarden VIA 2019 Softwareontwikkeling

U kunt subsidie ontvangen voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie en de loonkosten van werknemers / eigen uren. 

De voorwaarden om te voldoen aan de subsidie zijn: 

  • Het project richt zich op innovatie en vernieuwing op het gebied van softwareontwikkeling. 
  • De innovatie draagt bij een een maatschappelijk belang. 
  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag. 
  • Het project dient binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie te zijn afgerond. 

Aanvragen 

U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. 

Het subsidiepercentage bedroeg in 2019 35%. De maximale subsidie bedroeg in 2019 €50.000,-. 

Bron: SNN

VIA 2019 Softwareontwikkeling

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: