VIA Ontwikkelingsprojecten - Katoele Subsidie Experts

VIA Ontwikkelingsprojecten

VIA Ontwikkelingsprojecten

Heeft u een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé voor ogen dat nieuw is voor uw eigen onderneming of zelfs nieuw voor de wereld? En wilt u dit idee eerst ontwikkelen voordat u het op de markt brengt? Dan is de subsidie VIA Ontwikkelingsprojecten iets voor u! Ontvang tot €100.000,- om het idee om te toveren naar een prototype. Zo kunt u onderzoeken en testen of uw idee ook uitpakt zoals u voor ogen had. Zijn er op basis van de testen aanpassingen nodig? Dan is dit ook mogelijk. U kunt dit project alleen of samen met andere ondernemers uitvoeren.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemingen welke op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. 

Er zijn onder de VIA Ontwikkelingsprojecten 2 mogelijkheden om subsidie aan te vragen: 

 1. Individueel
 2. Samenwerking

Subsidie en voorwaarden VIA Ontwikkelingsprojecten

U kunt subsidie krijgen voor o.a. het inschakelen van een onafhankelijke organisatie, materialen voor een prototype, loonkosten van werknemers / eigen uren en huur van apparatuur en uitrusting. 

De voorwaarden voor de subsidie zijn:

 • Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen.
 • Uw project dient obstakelvrij te zijn bij indiening van de aanvraag. 
 • Het project draagt bij aan een van de vier transities en/of het doorsnijdende thema ondernemerschap binnen de RIS3 2021-2027.
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de aanvraag.
 • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond, en dient in ieder geval voor 15 juni 2023 te zijn afgerond.
 • De subsidiabele kosten van het project bedragen in totaal minimaal €10.000,-. 

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk van 15 november 2021, 9.00 uur tot en met 31 december 2021. 

De maximale subsidie voor een individueel project bedraagt deze ronde €50.000,- met een aftopping op de loonkosten van €25.000,-. De maximale subsidie voor een samenwerkingsproject is €100.000,- met een aftopping op de loonkosten van €50.000,-. 

De subsidiepercentages voor deze ronde zitten op 35% – 50% afhankelijk van het soort project. 

U kunt deze ronde geen aanvraag indienen wanneer u al twee projecten heeft lopen binnen de vorige ronde van de subsidie VIA 2021 ontwikkelingsprojecten.

Bron: SNN

VIA Ontwikkelingsprojecten

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: