VIA Softwareontwikkeling - Katoele Subsidie Experts

VIA Softwareontwikkeling

VIA Softwareontwikkeling

De VIA Softwareontwikkeling heeft als doel innovatie bij het midden- en klein bedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren op het gebied van softwareontwikkeling. 

Voor wie?

Subsidie wordt verstrekt aan ondernemers welke op het moment van aanvragen een vestiging hebben in Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. 

Subsidie en voorwaarden VIA Softwareontwikkeling

U kunt subsidie ontvangen voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie en de loonkosten van werknemers / eigen uren. 

De voorwaarden om te voldoen aan de subsidie zijn: 

 • Het project richt zich op innovatie en vernieuwing op het gebied van softwareontwikkeling. 
 • Het project draagt bij aan een van de vier transities en/of het doorsnijdende thema ondernemerschap binnen de RIS3 2021-2027.
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag. 
 • Het project dient binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie te zijn afgerond, en dient in ieder geval voor 15 juni 2023 te zijn afgerond. 
 • Het project dient obstakelvrij te zijn bij indiening van de aanvraag.
 • De subsidiabele kosten van het project zijn minimaal €10.000,-. 

Aanvragen 

Aanvragen is mogelijk van 15 november 2021, 9.00 uur tot en met 31 december 2021. 

Het subsidiepercentage bedraagt 35% tot 45%. De maximale subsidie bedraagt €35.000,- met een aftopping op de loonkosten van €17.500,-. 

Bron: SNN

VIA Softwareontwikkeling

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: