Vierkant voor Werk - Katoele Subsidie Experts Beilen

Vierkant voor Werk

Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk voor investeringen in de regio

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben een concept bedrijvenregeling Vierkant voor Werk vastgesteld. Dit gebeurde met instemming van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Daarmee wordt 12 miljoen euro ter beschikking gesteld om de economische structuur van de regio te versterken. Bedrijven die willen investeren in vestiging, uitbreiding of innovatie kunnen naar verwachting vanaf januari 2017 gebruik maken van de regeling.

De bedrijvenregeling is de eerste actie van het programma Vierkant voor Werk, waarmee de gemeenten, de provincie Drenthe en het ministerie van Economische Zaken de economie in de regio structureel versterken. Dit initiatief is opgepakt naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Vollebregt / Alberda van Ekenstein. Hierop hebben in juli 2016 het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Hoogeveen een samenwerkingsovereenkomst getekend en budget toegezegd. Op 26 oktober is de program board geïnstalleerd die sturing geeft aan de uitvoering van de acties.

Werkgelegenheid en concurrentiepositie

Met de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk worden bedrijven gestimuleerd om investeringen te doen op het gebied van groei, vestiging of innovatie. De regeling is vooral gericht op de volgende bedrijven:

 • Chemie / Biobased Economy
 • High Tech Systemen en Materialen
 • Transport en Logistiek
 • Olie en Gas (Energie)

Het doel van de regeling is een impuls aan de werkgelegenheid in de regio te geven en de concurrentiepositie van de bedrijven te versterken. De regeling, die loopt van 2017 tot en met 2020, speelt in op behoeften van ondernemers en is aanvullend op de bestaande regelingen voor het MKB en het Grootbedrijf.

Budget

In het geval van een positieve evaluatie (in 2018) zal aanvullend in totaal 3 miljoen euro beschikbaar worden gesteld door de gemeenten, de provincie en het ministerie.

Over Vierkant voor werk – samen werken aan een sterke en innovatieve regio

De economische ontwikkeling van de regio vraagt om aandacht en zorg. De regio is sterk in (maak)industrie waar volop kansen liggen om de economische structuur te versterken en meer banen te creëren. Dat vraagt wel om extra inzet. Daarom is het actieplan Vierkant voor Werk ingesteld. De gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen werken samen met de provincie Drenthe en het ministerie van Economische Zaken om de economische structuur van de regio te versterken.

Vervolgregeling

De regeling Dutch TechZone is de vervolgregeling op Vierkant voor werk voor de regio Drenthe. 

Lees hier alles over de regeling Dutch TechZone.

Vragen?

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze werknemers helpen u graag verder bij uw vragen en/of ideeën. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Bron: www.provincie.drenthe.nl

Vierkant voor Werk

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: