Voucherregeling - Ik ben Drents ondernemer.nl - Katoele Subsidie Experts

Voucherregeling – Ik ben Drents ondernemer.nl

Voucherregeling – Ik ben Drents ondernemer.nl

Voucherregeling – Ik ben Drents ondernemer.nl is een subsidieregeling welke ervoor moet zorgen de Drentse economie te stimuleren. Door het inhuren van een kennisleverancier worden mkb-ondernemers gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

De regeling is onderdeel van het programma Ik ben Drents Ondernemer.

Voor wie is de voucherregeling?

De subsidieregeling verstrekt subsidie aan ondernemers gevestigd in Drenthe.

Wat is subsidiabel?

 • De subsidieregeling verstrekt subsidie voor de inhuur van een kennisleverancier ten behoeve van innovatiediensten en diensten inzake innovatieondersteuning.
 • De kennisleverancier levert kennis ten behoeve van:

– groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of bedrijfsovername)

– innovatie

– het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Subsidie hoogte

De regeling (ook wel voucherregeling genoemd) betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 1.000,-, € 2.000,- of € 5000,- voor het inhuren van een kennisleverancier. Deze moet aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer met de nieuwe plannen te ondersteunen.

Voucher tot € 1.000,-

Bij deze voucher geldt een eigen bijdrage van € 300,-. Eenmanszaken zonder personeel kunnen enkel gebruik maken van deze voucher. Bij deze voucher zijn ondernemers niet gebonden aan de thema’s.

Voucher tot € 2.000,- 

Bij deze voucher geldt een eigen bijdrage van € 800,-. Deze voucher is bedoeld voor MKB, welke niet behorende tot eenmanszaken zonder personeel. Bij deze voucher zijn ondernemers gebonden aan de thema’s.

Voucher tot € 5.000,- 

Bij de voucher tot € 5.000,- geldt een eigen bijdrage van 50% van het totaalbedrag. De voucher is bedoeld voor MKB, welke niet behorende tot eenmanszaken zonder personeel. Bij deze voucher zijn ondernemers gebonden aan de thema’s.

Thema’s 

Uw activiteit valt onder een thema als uw plannen betrekking hebben tot de onderstaande thema’s. Dit betekent dat uw werkzaamheden of toekomstige werkzaamheden binnen de beschrijving vallen van het begrip:

 • Agribusiness
 • Groene chemie
 • Circulaire economie
 • Energie
 • Digitalisering
 • High Tech Systems & Materials (HTSM)
 • Gezondheidseconomie
 • Vrijetijdseconomie
 • Logistiek

Aanvragen

Tot en met 31 december 2021 kan er gebruik gemaakt worden van deze regeling, mits het subsidieplafond toereikend is.  

Bron: Provincie Drenthe

voucherregeling

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: