WBSO - Wet Bevordering Speur en Ontwikkeling - Subsidie Experts

Wet Bevordering Speuren en Ontwikkeling

Voor bedrijven en zelfstandigen die zich met technische innovatie bezighouden is er subsidie beschikbaar in het kader van de Wet Bevordering Speuren en Ontwikkeling (WBSO). Het voordeel van de WBSO is een fiscale aftrek op de loonheffing.

Voor wie is de WBSO?

U komt in aanmerking voor WBSO als u uw medewerkers S&O laat verrichten of als u als zelfstandig ondernemer zelf S&O-werkzaamheden verricht. De regeling staat open voor alle bedrijven die S&O verrichten, ongeacht hoe groot uw bedrijf is en in welke bedrijfstak u actief bent.

Voorwaarden

Er zijn twee projectsoorten waarvoor u WBSO kunt aanvragen, namelijk:

 1. Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur. Deze projecten hebben betrekking op technische nieuwe (onderdelen) van producten, processen of programmatuur. Voor producten en productieprocessen moet het gaan om tastbare, fysieke zaken. Een S&O-traject kenmerkt zich door technische onzekerheden en wordt systematisch georganiseerd.
 2. Technisch wetenschappelijk onderzoek. Deze projecten zijn gericht op het opdoen van nieuwe kennis en bevatten twee elementen, namelijk technisch en wetenschappelijk.

Wat is het voordeel?

In de praktijk betekent de regeling dat u minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O. Het WBSO-voordeel wordt berekend over het totaal aan S&O-loonkosten plus de overige kosten en uitgaven (of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven). Het voordeel voor loonbelastingplichtigen betreft een vermindering op de af te dragen loonbelasting van 32% (40% voor starters) over de eerste € 350.000 van het totaal aan R&D-(loon)kosten. Over het merendeel bedraagt de vermindering 16%. Als zelfstandig ondernemer moet u minstens 500 S&O uren maken om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Aanvragen WBSO

De WBSO kent een flexibel aanvraagregime:

 • Er mag maximaal vier keer per kalenderjaar een aanvraag worden ingediend. Dit kan tot en met 30 september van het betreffende jaar.
 • De aanvraag betreft ten minste drie en ten hoogste twaalf kalendermaanden.
 • Aanvragen moeten ten minste 1 dag voor aanvang van de projectperiode worden ingediend.

De WBSO maakt onderscheid tussen kosten en uitgaven:

 • Kosten: het totale bedrag dat is betaald voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk.
 • Uitgaven: het totale bedrag dat is betaald voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: