Internationaal Ondernemen DHI subsidie - Katoele Subsidie Experts

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Internationaal ondernemen – Nederlandse ondernemingen die zich bewegen in opkomende markten en ontwikkelingslanden komen in aanmerking voor subsidie van de rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de internationalisering bevorderen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Voor wie?

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten.

Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming (penvoerder) in aanmerking komen voor DHI.

DHI staat open voor bedrijven uit alle sectoren die staan ingeschreven bij de KVK, behalve bedrijven;

 • Zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij ondernemers met privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Deze bedrijven zijn onvoldoende gewaarborgd in het buitenland. Het gaat hierbij om een eenmanszaak, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap.
 • Waarvan de activiteiten op de FMO-uitsluitingslijst staan.

De DHI regeling geeft geen subsidie voor steenkolenprojecten. Of voor projecten gericht op de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

Modules internationaal ondernemen DHI-regeling

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. U kunt een aanvraag indienen voor één van deze modules:

 1. Demonstratieprojecten: Met de DHI-regeling kunt u een technologie, product of dienst in een van de DHI-landen demonstreren. Uw doel is dan om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, product of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.
 2. Haalbaarheidsstudies: Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans op het verkrijgen van exportorders. U onderzoekt de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering door een mogelijke buitenlandse afnemer. Het onderzoek levert een businessplan of projectplan op. Hiermee kan de mogelijke afnemer een investeringsbesluit nemen.
 3. Investeringsvoorbereidingsprojecten: Op basis van een investeringsvoorbereidingsproject besluit u om te investeren in een van de DHI-landen. U gaat een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit opzetten in het doelland. Of uw bestaande faciliteit uitbreiden. Het gaat daarbij niet om een verkoopkantoor. In het investeringsvoorbereidingsproject onderzoekt u de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn. De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Aanvragen internationaal ondernemen

Het indienen van een aanvraag voor de DHI subsidie is mogelijk vanaf 15 januari 2021 tot en met 31 december 2021, 17.00 uur, zolang er budget beschikbaar is. 

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op.

internationaal ondernemen

Bron: RVO 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: