INTERREG 2015-2020 - Katoele Subsidie Experts

INTERREG 2015 – 2020

De Europese subsidieregeling INTERREG 2015-2020 investeert in innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Deze Europese subsidieregeling stimuleert partijen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke problemen in de regio. Voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

Voor wie?

INTERREG 2015-2020 is bedoeld voor onder andere bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samenwerken met één of meerdere partners in een ander Europees land.

Verschillende programma’s

INTERREG 2015-2020 bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa.

Voor Nederland zijn de volgende programma’s relevant:

 1. INTERREG A: grensoverschrijdend, langs nationale grenzen
 2. INTERREG North Sea Region (NSR): transnationaal, het is gericht op deelname van partijen uit de kustregio’s van zeven landen rond de Noordzee: Nederland, Zweden, Denemarken, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. In Nederland gaat het om alle provincies, behalve Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht.
 3. INTERREG Europa: ondersteunt interregionale kennisuitwisseling door heel Europa. Alle 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland en Noorwegen, kunnen participeren.
 4. INTERREG North West Europe (NWE): transnationaal programma, het is gericht op deelname van partijen uit zeven landen: België, Ierland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en deels Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ook partijen uit Zwitserland, geen lid van de EU, kunnen meedoen. In Nederland gaat het om alle provincies, behalve Drenthe, Friesland en Groningen.

INTERREG A Nederland – Deutschland

Interreg A gaat om de samenwerking in de grensregio’s. Voor de periode van 2014-2020 ontvangt Nederland van de EU €309 miljoen voor de programma’s in de grensregio’s. Voorwaarde is dat overheden en betrokken partijen dit bedrag verdubbelen.

Nederlandse economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met de economische activiteiten en ontwikkelingen in buurlanden. Doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden. Nederland besteedt het geld aan de 3 volgende thema’s:

 • Innovatie (in het MKB)
 • Koolstofarme economie (duurzame energie)
 • Human Capital Agenda/Arbeidsmobiliteit (grensarbeid)

De betrokken partijen sluiten zoveel mogelijk aan op nationaal economisch beleid. Voorbeelden hiervan zijn het beleid voor de topsectoren en het Energieakkoord voor duurzame groei of natuur.

Nederland doet mee aan de volgende 4 programma’s in de grensregio’s:

 • Nederland-Duitsland
 • Vlaanderen-Nederland
 • Euregio Maas-Rijn
 • 2 Zeeën

INTERREG North Sea Region (NSR)

Doelgroep

 • overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Thema’s en investeringsprioriteiten

NSR ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van de volgende thema’s:

 • Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • Efficiënte omgang met hulpbronnen
 • Aanpassingen aan klimaatverandering en behoud en bescherming van het milieu
 • Duurzaam vervoer

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor INTERREG NSR 2014-2020 is € 167 miljoen. Een deel van dit budget is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

INTERREG North West Europe (NWE)

Doelgroep:

 • overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Thema’s en investeringsprioriteiten

INTERREG NWE ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van de volgende thema’s:

 • Versterken van de innovatiecapaciteit van regio’s en organisaties
 • Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie
 • Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor NWE 2014-2020 is € 396 miljoen. Hiervan is 94% bestemd voor projecten (€ 372 miljoen) en 6% (€ 24 miljoen) voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Bedrijven en INTERREG NWE

De vijfde ronde van het NWE-programma richt zich ook op bedrijven. Private partijen, zowel grote als kleine (mkb-)ondernemingen, kunnen als onderdeel van een internationaal consortium meedoen in NWE. Deelname van bedrijven is voor een aantal programmadoelstellingen zeer gewenst.

MEER WETEN?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: