Asbestregeling Drenthe - Katoele Subsidie Experts

Asbestregeling Drenthe

Asbestregeling Drenthe

Provincie Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen en heeft hiervoor de ‘Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’ vastgesteld. Asbestregeling Drenthe is een subsidie in de vorm van een lening met lage rente. Particulieren, MKB- en agrarische bedrijven, verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een asbestdak, kunnen een beroep doen op deze regeling voor het saneren en vervangen van het dak. 

Voor wie?

Particulieren, MKB- en agrarische bedrijven, verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een asbestdak dat is gelegen binnen de provincie Drenthe.

Waarvoor?

Een lening aanvragen kan voor de volgende activiteiten:

 • Inventarisatie van een asbest dak door een gecertificeerd bedrijf
 • Onderzoek in kader van Natuurtoets (Wet Natuurbescherming)
 • De sanering van een asbest dak en daarbij behorende eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf
 • De sloop van een gebouw met een asbest dak. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject
 • Het aanbrengen van een nieuw dak, eventueel inclusief isolatie. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject
 • De voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbest dak

U krijgt geen subsidie wanneer u de aanvraag ná de start van het project indient, met uitzondering van de inventarisatie van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf. 

Hoogte en voorwaarden lening

 • Wanneer u subsidie krijgt met toepassing van de de-minimisverordening, bedraagt de hoogte van de lening maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag van € 2.500 tot een maximumbedrag van € 60.000
 • Wanneer u subsidie krijgt met toepassing van artikel 36 AGVV, wordt de maximale subsidiehoogte van de AGVV in acht genomen
 • De lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar bij een consumptieve lening en een maximale looptijd van 30 jaar bij een hypothecaire lening
 • Subsidies tot € 20.000 krijgt u in de vorm van een consumptieve lening
 • Subsidies boven de € 20.000 krijgt u in de vorm van een hypothecaire lening
 • De lening wordt verstrekt door en conform de productspecificaties en voorwaarden van SVn
 • De rente wordt vastgesteld conform de productspecificaties en voorwaarden van SVn, verhoogd met een opslag van 0,1% in verband met af te dekken risico’s

Openstelling 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november 2017 tot 1 januari 2020. 

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: