Circulaire Economie Friesland - Katoele Subsidie Experts

Circulaire Economie Friesland

Circulaire Economie Friesland

Bent u MKB-er in Fryslân met een NIEUW initiatief op het gebied van circulaire economie? Dan is de regeling Circulaire Economie Friesland wellicht iets voor u. 

In de circulaire economie zijn afvalstoffen de basis voor een nieuw product, dat uiteindelijk weer als afval voor een volgend product te gebruiken is. Deze groene kringloop wil de provincie Fryslân de komende tijd als speerpunt gebruiken om de regionale economie te ondersteunen en te vernieuwen.

Wie kunnen er aanvragen?

Bent u MKB ondernemer of een consortium waarvan de leden bestaan uit MKB-ondernemingen dan kunt u subsidie aanvragen. Wanneer de aanvrager een consortium is, kan de aanvraag alleen worden ingediend door een MKB-onderneming die penvoerder is van het consortium en tevens deelnemer is van het consortium.

Thema’s 

Als u subsidie aan wilt vragen moet uw project onder één van de onderstaande thema’s kunnen worden ingedeeld:

 • Landbouw, biomassa en voedsel
 • Kunststoffen en plastics
 • Watertechnologie en nieuwe sanitatie
 • Bouw en/of
 • Maakindustrie

Het project moet bijdragen aan:

 • Afvalpreventie
 • Hoogwaardig hergebruik van producten en onderdelen
 • Recycling en cascadering (optimaal benutten) van grondstoffen
 • Stimulering van duurzame energie en/of
 • Stimulering van biodiversiteit

Het project zal een nieuw product moeten opleveren dat commercieel zal worden vermarkt. Tevens is het belangrijk dat het project aantoonbaar innovatief is voor de Friese economie.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000 per project exclusief BTW.

Het subsidieplafond voor deze regeling is € 1.100.000,-.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

Subsidie aanvragen

Deze regeling is momenteel gesloten.

Bron: Provincie Friesland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: