Groene Energie Afspraak Provincie Drenthe - Katoele Subsidie Experts

Groene Energie Afspraak (Drenthe)

Groene Energie Afspraak

De Groene Energie Afspraak moet meewerken aan een energieneutraal Drenthe. Door subsidie te verlenen voor duurzame projecten, kan hieraan worden bijgedragen. Als u in aanmerking wilt komen dient uw project zich op ten minste een van de volgende categorieën te richten:

 1. groengasproductie
 2. groengasinfrastructuur
 3. afzet bio-/groengas
 4. warmtenetten
 5. duurzame energieproductie
 6. slimme energiesystemen
 7. innovatie in relatie met energie
 8. onderzoek en onderwijs
 9. energiebesparing in de utiliteitsbouw

Rechtspersonen komen in aanmerking voor deze subsidie.

Budget

De regeling heeft een subsidieplafond van € 2.000.000,-. Hiervan is € 1.700.000,- bestemd voor de Groene Energie Afspraak en € 300.000,- bestemd voor Expeditie Energie Neutraal wonen. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Expeditie Energie Neutraal wonen

Bij de Expeditie Energie Neutraal wonen is de subsidie bedoeld voor het verkrijgen van professionele ondersteuning benodigd voor het oprichten van een energiecollectief en/of het opzetten van een lokaal energieproject.

In aanmerking komend voor deze subsidie zijn een energiecollectief of bewonersgroep uit de provincie Drenthe.

Aanvraagperiode

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus 2017 tot en met 31 december 2019.

Graag meer weten?

Wilt u graag meer weten over de regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: