Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe - Subsidie Experts

Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe

Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe

Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe

De subsidie Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe heeft tot doel het Drentse mkb in staat te stellen slimme en schone technologieën te demonstreren in een fabriek, gevestigd in de provincie Drenthe.

Om toekomstgericht te kunnen ondernemen, zullen maakbedrijven in moeten spelen op de ontwikkelingen rond digitalisering en duurzaamheid. 

De maakindustrie is een belangrijke sector in Drenthe en de provincie wil deze verder versterken. Dat doet de provincie onder andere door middel van deze regeling, door bedrijven te ondersteunen die een voorbeeld willen zijn voor anderen. Daarbij stimuleren we allereerst deze bedrijven om zelf hun bedrijfsvoering nog slimmer en nog schoner te maken. Maar het belangrijkste is dat deze bedrijven nieuwe technologieën willen demonstreren en hun kennis en ervaring met andere bedrijven delen, zodat die een realistisch beeld krijgen van de mogelijkheden en gestimuleerd worden eveneens met nieuwe technieken aan de gang te gaan. 

Voor de provincie is het belangrijk dat de mkb-ondernemers ervaringen gaan delen met onderwijsinstellingen. Dit om te zorgen dat de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verder verbetert. 

Voor wie is de regeling Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe?

U komt in aanmerking voor subsidie als u een mkb-onderneming bent welke zijn activiteiten uitvoert in de provincie Drenthe.

Toetsingscriteria

Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe

Subsidie 

Het subsidieplafond voor deze regeling is met de tot nu toe ontvangen subsidieaanvragen bereikt. 

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000,-. 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020.

Mocht het budget eerder zijn uitgeput dan sluit de regeling ook eerder. 

Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: