EIP Drenthe 2018 - Katoele Subsidie Experts te Beilen

EIP Drenthe 2018

Samenwerking in het kader van het EIP Drenthe 2018

Met de regeling EIP Drenthe 2018 kunt u subsidie ontvangen voor innovaties in de landbouwsector. In een samenwerkingsverband ontwikkel en test je een innovatie die bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouwsector in Drenthe.

Waarvoor subsidie?

  • Verduurzaming van de grondgebonden melkveehouderij in Noord-Nederland.
  • Het ontwikkelen van een economisch verdienmodel voor een duurzame landbouw in het Nationaal Landschap Drentsche Aa.
  • Het verwaarden van plantinhoudsstoffen.
  • Teelt van nieuwe gewassen, landbouwproducten, het ontwikkelen van (korte) ketens en het sluiten van kringlopen, circulaire economie.
  • Overige investeringen zoals opgenomen in het openstellingsbesluit.

Belangrijkste voorwaarden

Het is belangrijk dat het project zich bevindt op TRL-niveau 4, 5, 6 en/of 7. Tevens is het vereist dat de hoogte van de subsidie na beoordeling minimaal €100.000,- bedraagt. Maximaal mag de hoogte van de subsidie na beoordeling €200.000,- zijn. 

Openstelling

Deze regeling is momenteel gesloten.

EIP Drenthe 2018

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: