Subsidieregeling Friese Retailaanpak - Katoele Subsidie Experts

Friese Retailaanpak

Subsidieregeling Friese Retailaanpak

De subsidieregeling Friese Retailaanpak is bedoelt om winkelgebieden in Friesland meer toekomstbestendig te maken en tevens aantrekkelijker te maken voor bezoekers. 

Voor wie is Friese Retailaanpak?

Subsidie kan namens één van de 71 geselecteerde Friese winkelgebieden worden aangevraagd door een:

  • Onderneming.
  • Een in een rechtspersoon georganiseerde belangen- of brancheorganisatie van ondernemingen.
  • Een gemeente.
  • (een penvoerder namens) een samenwerkingsverband van onder 1,2 of 3 genoemde partijen binnen een winkelgebied.

Overzicht Winkelgebieden.

Subsidie

In deze winkelgebieden zijn subsidiemogelijkheden voor activiteiten die betrekking hebben op:

  • Verbetering van de inrichting van de openbare ruimte.
  • Presentatie, promotie of profilering van het winkelgebied.
  • Het vormgeven of verbeteren van samenwerking tussen ondernemingen die fysiek gevestigd zijn in het winkelgebied.
  • Bevordering van deskundigheid bij fysiek in het winkelgebied gevestigde ondernemingen en werknemers op het gebied van ondernemerschap, innovatie, strategie en bedrijfsvoering, via deelname aan een door een externe deskundige aangeboden opleidings-, begeleidings- of adviestraject.

Per winkelgebied kan slechts voor één keer in het kader van deze regeling voor één of meerdere van deze activiteiten subsidie worden aangevraagd.

Aanvragen 

Voor de regeling is een bedrag van € 950.000,- beschikbaar gesteld. De subsidieregeling is open vanaf 8 november 2019 tot uiterlijk 18 december 2020, of tot het subsidieplafond is bereikt. 

Bron: Provincie Friesland

Friese Retailaanpak

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: