Investeringskader Afsluitdijk - Katoele Subsidie Experts

Investeringskader Afsluitdijk

Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de natuur en de economie van het Waddengebied. Zo ook investeringskader Afsluitdijk. Voor de periode 2017-2026 is circa 150-200 miljoen euro beschikbaar voor majeure opgaven. Het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ wordt opgesteld om deze middelen effectief in te zetten.

De focus van het Waddenfonds ligt de komende tien jaar om investeringen op het gebied van energie, natuur en economie die écht een verschil in gang zetten. Centraal voor het investeringskader Afsluitdijk staan:

 • Versterken en herstellen van de natuurwaarde
 • Vergroten van de werkgelegenheid door de mogelijkheden voor de beleving van het UNESCO-gebied te benutten
 • Neerzetten van een iconische proeflocatie voor duurzame innovatie op het gebied van energie

Werking Afsluitdijk

De Afsluitdijk scheidt de zoute Waddenzee van het zoete IJsselmeer en verbindt Den Oever met Zurich. De robuuste dam heeft een lengte van ruim 30 kilometer, met aan beide uiteinden monumentale sluiscomplexen. Op de dijk is een autosnelweg en een fietspad aangelegd.

Geschiedenis

De in 1932 gereedgekomen dam is inmiddels uitgegroeid tot een icoon van Nederlands waterbouwkunde. De Afsluitdijk trekt jaarlijks 300.000 bezoekers uit alle windstreken van de wereld. De Afsluitdijk is zowel een harde ecologische scheiding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer als een ecologische verbinding tussen beide provincies voor vogels en vleermuizen. Kenmerkende knooppunten op de dijk zijn Den Oever, de Stevinsluizen, het Monument, Breezanddijk, de Lorentzsluizen en Kornwerderzand. De waterkering voldoet overigens niet meer aan de eisen van de tijd qua veiligheid en watermanagement, zeker met het oog op de klimaatveranderingen en wordt daarom ingrijpend aangepakt.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: