Investeringskader Noordkop - Katoele Subsidie Experts

Investeringskader Noordkop

Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de natuur en de economie van het Waddengebied. Voor de periode 2017-2026 is circa 150-200 miljoen euro beschikbaar voor majeure opgaven. Het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ wordt opgesteld om deze middelen effectief in te zetten.

De focus van het Waddenfonds ligt de komende tien jaar om investeringen op het gebied van energie, natuur en economie die écht een verschil in gang zetten. Centraal voor het Investeringskader Noordkop staan:

 • Natuurcombinaties zoals building with nature en een kwaliteitsimpuls in de recreatieve en toeristische sector. Op beide onderdelen zijn combinaties mogelijk tussen natuur en economie
 • De ontwikkeling van de recreatieve en toeristische sector met een natuurinclusieve benadering

Gebied Noordkop

De havens van Den Helder en Den Oever bepalen samen met het agrarische achterland het beeld van de Noordkop, met als opvallend element Wieringen. Het voormalige Waddeneiland is nog steeds herkenbaar in het landschap en kent relatief veel kleinschalige landbouw en hoge natuurwaarden. Het is een gebied met drie kusten: de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. Aan de Noordzeekust zijn elementen van de Atlantikwal en de in de tijd van Napoleon aangelegde forten ijkpunten in het landschap. Qua begrenzing in de verordening bij het Waddenfonds gaat het in de Noordkop om de gemeente Den Helder en de voormalige gemeenten, Anna Paulowna en Wieringen, opgegaan in Hollandskroon.

Met uitzondering van de Noordzeekust kent de Noordkop steile oevers en kusten. In tegenstelling tot de Fries-Groningse kust is hier nooit een Wadloopcultuur of andere gebiedsspecifieke recreatie ontstaan. Bij de Afsluitdijk en het Amstelmeer is een harde scheiding tussen zout- en zoetwater.

Economie

De marine en de off-shore industrie zijn grote werkgevers voor de regio. De aanwezigheid van de luchthaven is een unique selling point voor de offshore sector in deze regio. De stadsvernieuwing in de gemeente Den Helder, waaronder de transformatie van Willemsoord, verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. Met de Tesohaven is Den Helder de poort naar Texel. De zaadveredeling, Bio Valley, de bollenteelt en andere intensieve vormen van agrarische bedrijfsvoering zorgen voor een kennis- en kapitaalintensieve economie.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: