Leader Flevoland - Katoele Subsidie Experts helpt u verder!

LEADER – Flevoland

LEADER – Flevoland

Leader Flevoland

De provincie Flevoland kiest de komende jaren voor een duurzame ontwikkeling van het platteland waar het aangenaam wonen en werken is. Daar hebben Gedeputeerde Staten onlangs mee ingestemd toen zij de Lokale Ontwikkelingsstrategie Leader Flevoland 2015-2020 vaststelden. LEADER is een onderdeel van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het programma wordt voor 50% gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

leader flevoland

Doelstelling Leader Flevoland

De doelstelling van het LEADER-programma Flevoland 2015-2020 is om het platteland van de provincie Flevoland duurzaam te ontwikkelen. Dat wordt gedaan door initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. De focus ligt hierbij op het gebied buiten de stedelijke kernen en op de volgende drie thema’s:

 • Sociale innovatie/sociale cohesie 
 • Stad-land relaties 
 • Plattelandsrecreatie 

Gedeputeerde Arie Stuivenberg: “Flevoland bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied. Het is voor onze provincie dan ook van groot belang om de ontwikkeling van ons platteland te stimuleren en dat het er aangenaam wonen en werken is én blijft.”

Uitleg thema’s 

 • Sociale innovatie en sociale cohesie

Bij dit thema wordt er gebruik gemaakt van de kracht van de sociale samenhang; mensen die het samen maken. Het doel van dit thema is het behouden en versterken van onder andere het sociaal en emotioneel welbevinden, participatie in de samenleving en saamhorigheid door het stimuleren van nieuwe vormen van (georganiseerde) maatschappelijke betrokkenheid. De nadruk ligt daarbij op initiatieven in het plattelandsgebied.

 • Stad-land relaties

Het doel van dit thema is het platteland in de nabijheid van de stad te ontwikkelen door de stedeling meer bewust te maken van het ommeland. Bijvoorbeeld door het organiseren van korte ketens tussen producent en consument, het verbreden van het regionale aanbod aan producten en diensten door agrariërs en het stimuleren van de stads- of dorpsbewoner om deze diensten en producten af te nemen en het agrarische gebied in te gaan.

 • Plattelandsrecreatie

Plattelandsrecreatie is een belangrijke economische pijler van Flevoland. Flevoland biedt ruimte en nog volop kansen om haar unieke historie en kwaliteiten vanuit toeristisch-recreatief perspectief te benutten. Het versterken van recreatie op het platteland van Flevoland is daarom een belangrijk doel en richt zich zowel op de Flevolander zelf als op recreanten en toeristen van buiten Flevoland.

Voor wie?

Het programma LEADER hanteert een zogenaamde ‘bottom-up’ benadering: De uitwerking wordt niet van bovenaf opgelegd, er wordt juist gezocht naar ideeën die ontstaan vanuit de plattelandssamenleving zelf. Streeknetwerken en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol.

Budget

Voor LEADER Flevoland wordt in de periode 2015-2020 ruim €6.000.000,-  aan cofinanciering/subsidiegelden beschikbaar gesteld voor plattelandsontwikkeling vanuit de Europese Unie (EU) en lokale overheden (gemeenten, provincie en waterschap).

Per project geldt er een minimum van €30.000 aan te verlenen overheidsbijdrage (EU en lokale bijdrage tezamen) en een maximum van €200.000.

Openstelling

In de periode van 1 september 2016 tot en met 31 december 2020 kan een subsidieaanvraag worden ingediend in het kader van LEADER 2015-2022.

Vragen?

Heeft u vragen? Onze medewerkers helpen u graag. Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer 0593 – 82 02 22 of via het contactformulier.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: