LEADER Kop van Noord-Holland - Katoele Subsidie Experts

LEADER Kop van Noord-Holland

LEADER Kop van Noord-Holland

Leader Kop van Noord-Holland is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.

Deelnemers aan het Leader programma

Alle bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen projecten indienen binnen dit programma. Alleen het stedelijk gebied van Den Helder wordt er buiten gelaten. Voor deze regio vormen Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder (alleen het plattelandsgebied) het werkgebied. Het LEADER-gebied bestaat uit de gemeenten Hollands Kroon, Texel, Schagen en het buitengebied van Den Helder. Onderstaande kaarten geven het grensgebied van het LEADER-gebied aan, waarbij op de gebiedskaart de oude en nieuwe gemeentegrenzen zijn ingevuld en op de kaart van Den Helder de begrenzing tussen Stad binnen de Linie en Stad buiten de Linie zichtbaar wordt gemaakt.

Leader Kop van Noord-HollandLeader Kop van Noord-Holland

Plaatselijke Groep beslist

Vertegenwoordigers van de deelnemende partners en gemeenten in de Kop van Noord-Holland vormen de Plaatselijke Groep. De Plaatselijke Groep bestaat uit een goede afspiegeling van lokale bestuurders, organisaties en ondernemers uit de regio. Het secretariaat en de coördinatie van de Plaatselijke Groep is de verantwoordelijkheid van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Onder leiding van de Leader coördinator bepaalt de Plaatselijke Groep welke ingediende projecten in aanmerking komen voor begeleiding en subsidie.

Het thema van Leader Kop van Noord-Holland

De projecten dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moeten ze passen in binnen een of meerdere deelthema’s van het Ontwikkelingsplan ‘Kopkracht’ van de Kop van Noord-Holland en Texel. De deelthema’s zijn: ‘Healthy Ageing’, ‘Biobased Economy’ en Recreatie & Toerisme’.

Openstelling

De Kop van Noord-Holland is opnieuw aangewezen als Leadergebied voor de periode 2016-2020. De provincie Noord-Holland, de gemeenten en het bedrijfsleven uit de Kop van Noord-Holland hebben € 6 miljoen gereserveerd voor het verbeteren van de leef- en werkomgeving van Noord-Holland Noord.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: