LEADER Oost-Groningen - Katoele Subsidie Experts Beilen

LEADER Oost-Groningen

LEADER Oost-Groningen

In Oost-Groningen is gekozen om in te zetten op economie, leefbaarheid en toerisme. Samen met de mensen uit gebied, de gemeenten, de provincie en Europa zet LEADER Oost-Groningen zich in om de kansen van het gebied te benutten en de regio te versterken.

Leader Oost-Groningen

Wat is LEADER Oost-Groningen?

LEADER is een Europees subsidieprogramma die gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

Wat doet LEADER Oost-Groningen?

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit kan zijn door het organiseren van bijeenkomsten of door het subsidiëren van projecten die bijdragen aan deze doelen.

Welke gemeenten?

LEADER Oost-Groningen bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, Menterwolde, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde. De regio is onderverdeeld en drie subregio’s, Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde.

Kansen benutten

LEADER Oost-Groningen wil samen met de bewoners van het gebied, het bedrijfsleven en de overheid de kansen benutten die de regio te bieden heeft. Kansen op het gebied van economie en toerisme en op het gebied van leefbaarheid. Oost-Groningen is een prachtig gebied en dat mag de buitenwereld best weten!

Samenwerking

Een belangrijk onderdeel van het Europese LEADER-programma is samenwerking. Europa ziet samenwerking tussen verschillende gebieden, het liefst in verschillende lidstaten, als een voorwaarde om mee te doen aan het programma. LEADER Oost-Groningen vindt dat ook. Daarom zijn er enkele jaren geleden al twee samenwerkingsverbanden opgezet. Eén dichtbij, met de regio Zuidoost-Drenthe en één wat verder weg: de regio Zuid-Estland (Tartu).

Budget 

Het LEADER-programma bestaat uit twee financieringen. Een Europees deel en een nationaal deel. Projecten waarbij een bijdrage tot € 25.000,- wordt gevraagd, lopen via het nationale gedeelte. Gevraagde bijdragen vanaf € 25.000,- tot het subsidieplafond van € 100.000,- lopen via het Europese deel van de financiering. Het subsidie percentage bedraagt maximaal 40%.

Meer weten?

Een aanvragen dient, om in het daaropvolgende kwartaal beoordeeld te worden door de LAG, compleet en uiterlijk te worden ingediend op 18 mei 2022, 31 augustus 2022 en 2 november 2022.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch via 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: