LEADER Oost-Groningen - Katoele Subsidie Experts Beilen

LEADER Oost-Groningen

LEADER Oost-Groningen

In Oost-Groningen is gekozen om in te zetten op economie, leefbaarheid en toerisme. Samen met de mensen uit het gebied, de gemeenten, de provincie en Europa zet LEADER Oost-Groningen zich in om de kansen van het gebied te benutten en de regio te versterken.

Leader Oost-Groningen

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees subsidieprogramma die gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

Wat doet LEADER?

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit kan zijn door het organiseren van bijeenkomsten of door het subsidiëren van projecten die bijdragen aan deze doelen.

Welke gemeenten vallen onder LEADER Oost-Groningen?

Het LEADER-programma van Oost-Groningen bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Westerwolde en Midden-Groningen. 

Kansen benutten

Het LEADER-programma wil samen met de bewoners van het gebied, het bedrijfsleven en de overheid de kansen benutten die de regio te bieden heeft. Kansen op het gebied van economie en toerisme en op het gebied van leefbaarheid. Oost-Groningen is een prachtig gebied en dat mag de buitenwereld best weten!

Projecten die zich richten op de volgende thema’s kunnen in aanmerking komen voor het indienen van een aanvraag; 

 • Economie, landbouw en toerisme.
 • Sociale cohesie en gezondheid.
 • Klimaat, duurzaamheid en landschap. 
 • (Internationale) samenwerking.

Budget 

Het LEADER-programma bestaat uit twee financieringen.

Projecten waarbij een bijdrage van € 500,- tot € 25.000,- wordt gevraagd, lopen via het nationale gedeelte. Gevraagde bijdragen vanaf € 25.000,- tot € 125.000,- lopen via het Europese deel van de financiering. De subsidie bedraagt maximaal 40%. 

Meer weten over LEADER Oost-Groningen?

De nieuwe LEADER-periode is 2023-2027.

Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 24 februari, 18 mei, 31 augustus en 2 november worden ingediend. Aanvragen worden per tender gerangschikt op basis van diverse criteria, waarna subsidie wordt toegekend in volgorde van rangschikking.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan telefonisch via 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Bron: Provincie Groningen 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: