LEADER Overijssel - Katoele Subsidie Experts Beilen

LEADER Overijssel

LEADER Overijssel is een Europees subsidieprogramma die gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

Wat doet LEADER?

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit kan zijn door het organiseren van bijeenkomsten of door het subsidiëren van projecten die bijdragen aan deze doelen.

LEADER-gebieden

In Nederland zijn ongeveer 30 à 35 LEADER-gebieden ingesteld. Binnen de provincie Overijssel zijn 4 LEADER-gebieden actief

 • Noordoost Overijssel: gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Hardenberg, Ommen en Dalfsen
 • Zuidwest Twente: gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, Haaksbergen,
  Hof van Twente, Twenterand, Rijssen-Holten, Wierden, Hellendoorn
 • Noordoost Twente: gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal
 • Salland: gemeenten Deventer (met uitzondering van de stad Deventer), Raalte en Olst-Wijhe

Leader Overijssel

LEADER Zuidwest Twente

Het gebied van LEADER Zuidwest Twente wordt aan de oostzijde begrensd door de stedenband (Netwerkstad) Twente, in het westen door de Sallandse Heuvelrug en aan de zuidzijde door de regio Zuid-Twente. Het gebied heeft een oppervlakte van 436 km2 en is nagenoeg geheel niet-verstedelijkt. Het kan enerzijds worden gekarakteriseerd als ‘landbouwgebied met intensief grondgebruik’ (rundvee-, varkens- en pluimveehouderij) en anderzijds als ‘gebied met een kwalitatief hoogwaardige natuur’.

Twente kent een grote verscheidenheid aan landschapstypen, die vaak verrassend goed in stand zijn gehouden. Het westen van de regio kenmerkt zich door de combinatie van kleinschalige landbouw, veenontginningen nabij Vriezenveen, en schitterende bos- en heidegebieden, zoals de Holterberg en het beekdal van de Regge. De natuur is bijzonder; niet voor niets is de Sallandse Heuvelrug aangewezen als Nationaal Park en vallen het Wierdense Veld en de Engbertsdijksvenen onder Natura 2000.

LEADER Salland

De uitvoering van LEADER De Kracht van Salland ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, toerisme, landschap, onderwijs, ondernemers, dorpsbelangen, jongeren, cultuur, zorg en overheden (gemeenten en waterschappen).

Selectiecriteria

Er wordt getoetst of het project bijdraagt aan 1 of meer thema’s van Leader De Kracht van Salland:

 • People: Meedoen en Gezond leven
 • Planet: Landschap, water, landbouw en Circulaire economie
 • Profit: Plattelands Weconomy en Innovatie en kennisdelen onderwijs/bedrijfsleven

Daarnaast toetst de LAG in hoeverre het project voldoet aan de Leadercriteria (deze gelden voor alle LEADER gebieden):

 • Initiatief van onderop, draagvlak
 • Innovatief
 • Gebiedsgericht, meerwaarde voor Salland
 • Samenwerking
 • Overdracht van kennis en ervaring
 • Haalbaarheid
 • Value for money (‘waar voor het geld, efficiënt’)

Naast deze criteria moeten de projecten ook voldoen aan de vereisten uit de Europese verordeningen.

Openstelling Leader Overijssel

Tot en met 31 december 2022 (vóór 17.00) kunt u subsidie aanvragen voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: