LEADER Overijssel - Katoele Subsidie Experts Beilen

LEADER Overijssel

LEADER Overijssel is een Europees subsidieprogramma die gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

Wat doet LEADER?

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit kan zijn door het organiseren van bijeenkomsten of door het subsidiëren van projecten die bijdragen aan deze doelen.

 

Leader Overijssel

LEADER-gebieden

Binnen de provincie Overijssel zijn 4 LEADER-gebieden actief

 • Noordoost Overijssel: Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
 • Zuidwest Twente: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. 
 • Noordoost Twente: Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. 
 • Salland: Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. 

Eventuele stedelijke gebieden van bovenstaande gemeenten komen niet in aanmerking voor ondersteuning. 

Voor elk van de vier LEADER-gebieden is een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld, met daarin de doelen en criteria per gebied. Subsidie kan – variërend per gebied – worden aangevraagd door natuurlijke personen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en/of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid , en/of de (penvoerder van de) Lokale Actiegroep (LAG).

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die passen binnen een LOS. Het gaat hierbij om projecten die ten goede komen aan de economische ontwikkeling, leefbaarheid en werkgelegenheid op het platteland, innovaties op agrarische bedrijven, de leefomgeving van de agrarische sector, jonge boeren en hun gezinnen.

Subsidie

De subsidie bedraagt normaliter maximaal 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 10.000,- tot maximaal € 100.000,-. Per gebied kan hier in sommige gevallen echter van worden afgeweken.

Openstelling Leader Overijssel

Aanvragen kunnen van 2 april 2024 (9.00 uur) tot en met 31 december 2027 (vóór 17.00 uur) worden ingediend.

Het te verdelen subsidieplafond bedraagt € 5.213.711,62, als volgt verdeeld over de vier gebieden:

 • Noord Overijssel: € 1.246.562,75
 • Noordoost Twente: € 1.037.250,21
 • Salland: € 777.397,66
 • Zuidwest Twente: € 2.152.501,-

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: