Leader Zuidoost-Drenthe - Katoele Subsidie Experts

LEADER Zuidoost-Drenthe

Leader Zuidoost-Drenthe is een programma voor en van de regio. Een vitaal platteland om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is het doel van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma. Het is een vliegwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

In Zuidoost-Drenthe (de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, de plattelandsgebieden van de gemeenten Emmen en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa & Hunze) richt het programma zich op vitalisering van de regio. De basis van de strategie in deze regio is bouwen op lokale kracht, toegespitst op ‘sociale cohesie’ en ‘lokale economie’.

Leader Zuidoost-Drenthe

Dit is vertaald in 5 speerpunten

1.Versterken van lokale samenwerking
2.Versterken van de toeristische sector
3. Banenmotor MKB: versterking en innovatie
4.Optimaliseren (digitale) bereikbaarheid
5.Versterking van woon- en leefomgeving

Projecten kunnen zich bijvoorbeeld richten op uitwisseling van kennis, producten en diensten in een netwerk, op kennisverwerving door samenwerking met kennisinstellingen, op scholing voor ondernemers of werknemers, maar ook op de herbestemming van leegstaande gebouwen of het opzetten van een bewonerscoöperatie.

Openstellingen

 • 9 mei 2022 (9.00 uur) tot en met 12 september 2022 (17.00 uur). 

Succes met Leader Zuidoost-Drenthe

Katoele Subsidie Experts heeft de LEADER subsidie aangevraagd voor het project “Langer op de Nuuverstee”. Doel van dit project is om meer toeristen naar Borger te trekken en te zorgen dat zij de gemiddelde duur van hun verblijf verlengen. Dit project geeft een economische impuls door een kwaliteitsverhoging en uitbreiding van camperplaats De Nuuverstee. Innovatie, duurzaamheid en samenwerking staan centraal: de kwaliteitsverbetering bestaat o.a. aanleg van een bewegingstuin, sauna, duurzaamheidsmaatregelen, en de samenstelling van dagarrangementen samen met andere ondernemers.

Lees hier het volledige verhaal, of bekijk het fotoalbum: Nuuverstee in beeld

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: