Leader Zuidwest-Drenthe - Katoele Subsidie Experts Beilen

LEADER Zuidwest-Drenthe

LEADER Zuidwest-Drenthe

Kansen voor ondernemers in de recreatiesector: voor Leader Zuidwest-Drenthe is er subsidie beschikbaar in de nieuwe ronde van het LEADER-programma.

Een vitaal platteland om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is de bedoeling van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma. Leader Zuidwest-Drenthe is een programma voor en van de regio. Het is een vliegwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Openstellingen

 • 14 februari 2022 (9.00 uur) tot en met 21 maart 2022 (17.00 uur).
 • 9 mei 2022 (9.00 uur) tot en met 24 oktober 2022 (17.00 uur).

Leader Zuidwest-Drenthe

Leader Zuidwest-Drenthe: recreatie en toerisme

In Zuidwest-Drenthe (de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Westerveld, Meppel en Midden-Drenthe) richt het programma zich op de vrijetijdseconomie en de recreatie- en toerismesector.

Paraplu projecten

Wanneer u een plan heeft dat te kleinschalig is om zelf voor subsidie in aanmerking te komen, dan zou u samen met anderen een zogeheten parapluproject in kunnen dienen. Dit is een groter project, bestaande uit meerdere kleine projecten rondom een bepaald type investering of thema.

‘Be good’

Onder het thema ‘Be good’ vallen plannen die zich richten op kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector. Daarbij moet u denken aan:

 • Nieuwe en onderscheidende producten, accommodaties, attracties, evenementen en activiteiten
 • Kwaliteitsverbetering van bestaande producten, accommodaties, attracties, evenementen en activiteiten
 • Adviestrajecten, bijvoorbeeld om te bepalen hoe u uw product of accommodatie kwalitatief beter maakt.
 • Bedrijfspromotie, wanneer deze een rol speelt bij de kwaliteitsverbetering van het bedrijf

Een investeringsplan onder dit thema kan voor circa 40% gefinancierd worden met Leadersubsidie en cofinanciering van overheden. Zo’n 60% moet dus uit private middelen worden gefinancierd. 

‘Tell it’

Onder het thema ‘Tell it’ vallen plannen die zich richten op de promotie en marketing van de vrijetijdssector. Daarbij kan het gaan om producten, arrangementen, activiteiten, enzovoort.

Bij marketing willen we vooral aansluiten bij de ‘etalage van Drenthe’, zoals dat door Marketing Drenthe wordt uitgevoerd.

Bij dit thema kunt u onder meer denken aan:

 • Promotie van nieuwe, onderscheidende producten en arrangementen (liefst in coproducties)
 • Gezamenlijke marketing door ondernemers
 • Kennisuitwisseling: leren van elkaar
 • Opzetten van een gezamenlijke, digitale infrastructuur

Bij plannen die vallen onder dit thema is de subsidie 75% van de totale subsidiabele kosten. Zo’n 25% bestaat dus uit private financiering en/of cofinanciering van overheden.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: