Leefbaarheid provincie Groningen 2019 - Katoele Subsidie Experts

Leefbaarheid provincie Groningen 2019

Leefbaarheid provincie Groningen 2019

Leefbaarheid provincie Groningen 2019

De regeling leefbaarheid provincie Groningen 2019 is bedoeld om inwoners in staat te stellen de leefbaarheid te vergroten in het aardbevingsgebied.

Waarvoor subsidie?

Subsidie kan worden verkregen voor de volgende onderdelen:

  • Organiseren van een evenement.
  • Kosten ter verbetering van de leefbaarheid. 
  • Inhuren van professionele ondersteuning bij planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer. 

De regeling is bedoeld voor zowel natuurlijke personen uit de provincie Groningen als rechtspersonen zonder commercieel oogmerk die haar zetel hebben in de provincie Groningen. Dit mag ook een samenwerkingsverband zijn van maatschappelijke partners met een maatschappelijk doel. 

Voorwaarde is dat de activiteiten plaats vinden in het aardbevingsgebied.

Leefbaarheid provincie Groningen 2019

Voorwaarden van de regeling Leefbaarheid provincie Groningen 2019

De regeling stelt de volgende eisen aan het project om in aanmerking te komen voor subsidie. Het project dient:

  • Een leefbaarheidsinitiatief van inwoners te zijn waarbij de inwoners zelf de agenda en prioriteiten bepalen en ook het initiatief bij zich houden t.a.v. de realisatie.
  • Aantoonbaar draagvlak onder inwoners en/of belanghebbenden te hebben, of dit is te verkrijgen.
  • Op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage aan de leefbaarheid te leveren. 
  • Bij te dragen aan versterking van de samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen.
  • Een duurzaam karakter te hebben.
  • Gereed te zijn voor uitvoering.

Aanvragen subsidie 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020. 

De maximale subsidie bedraagt € 10.000,- met een subsidiepercentage van 100%. 

Bron: SNN

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: