Maatregel 8 - EIP 2018 (Friesland) - Katoele Subsidie Experts

Maatregel 8 – EIP 2018 (Friesland)

Maatregel 8 – EIP 2018 (Friesland)

Maatregel 8 – EIP 2018 (Friesland) is bedoeld voor samenwerkingsprojecten gericht op innovatie in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), voor de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw.

Onderwerpen

De innovatieprojecten dienen bij te dragen aan een of meerdere van de hieronder genoemde onderwerpen:

 • Het ontwikkelen van een economisch verdienmodel waarmee natuurinclusieve landbouw blijvend kan worden ingevuld.
 • De verduurzaming van de grondgebonden melkveehouderij in Noord-Nederland.
 • Het stimuleren van de transitie naar een meer duurzaam gebruik van de bodem.
 • Het stimuleren van de biologische landbouw in de provincie Fryslân.
 • Het versterken en verduurzamen van de pootaardappelteelt in de provincie Fryslân.
 • Het stimuleren van maatregelen voor de vertraging van de veenoxidatie, rendabel boeren op nat(ter) veen en nieuwe verdienmodellen voor nat veen.
 • Het vergroten van biodiversiteit in soorten en landschappen/landschapselementen.
 • Het vanuit de landbouw aanjagen van de transitie naar een circulaire economie.
 • Het vanuit de landbouw aanjagen van de biobased economy en groene chemie.
 • Precisielandbouw.

Budget

Er is in totaal € 1.500.000,00 subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van innovatieprojecten.

De subsidie voor kleine innovatieprojecten bedraagt per project minimaal € 25.000,- en maximaal € 65.000,-. Hiervoor is € 300.000,- subsidie beschikbaar.

De subsidie voor grote innovatieprojecten bedraagt per project minimaal € 65.000,- en maximaal € 200.000,-. Hiervoor is € 1.200.000,- subsidie beschikbaar.

Openstelling 

De regeling is momenteel gesloten. 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: