POP3 Samenwerking in het kader van het EIP 2018 (Groningen)

POP3 Samenwerking in het kader van het EIP 2018 (Groningen)

POP3 Samenwerking in het kader van het EIP 2018

Met de maatregel POP3 Samenwerking in het kader van het EIP 2018 wil de provincie Groningen samenwerkingsverbanden stimuleren om innovaties in de landbouwsector te ontwikkelen en te testen die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouwsector in Groningen.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden waaronder tenminste één landbouwer komen in aanmerking voor deze maatregel. Tevens mag geen van de partijen meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening nemen.

Het project dient geheel of grotendeels in de provincie Groningen uitgevoerd te worden.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Innovatieprojecten welke zich bevinden op TRL-niveau 4, 5, 6 en/of 7 en zich richten op natuurinclusieve landbouw komen in aanmerking. Tevens dient het project bij te dragen aan onderstaande doelen:

  • Structurele bodemverbetering.
  • Vergroten biodiversiteit in soorten en landschappen/landschapselementen.

De afhandeling van de aanvragen gaat volgens tendersystematiek. Hierbij zijn selectiecriteria en wegingsfactoren bepalend.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is samengesteld uit €350.000,- Europese middelen (ELFO) en €350.000,- provinciale middelen. Dit maakt een totaal budget van €700.000,-. 

De subsidie bedraagt maximaal €200.000,- en minimaal €75.000,-. 

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 5 maart 2018 9.00 uur tot en met 8 juni 2018 17.00 uur.

POP3 Samenwerking in het kader van het EIP 2018

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: