POP3 Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019

POP3 Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019

POP3 Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019

Met de maatregel POP3 Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019 wil de provincie samenwerkingsverbanden stimuleren om innovaties in de landbouwsector te ontwikkelen en te testen die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouwsector in Groningen.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden waaronder tenminste één landbouwer komen in aanmerking voor deze maatregel. Tevens mag geen van de partijen meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening nemen.

Het project dient geheel of grotendeels in de provincie Groningen uitgevoerd te worden.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Innovatieprojecten welke zich bevinden op TRL-niveau 4, 5, 6 en/of 7 en zich richten op natuurinclusieve landbouw komen in aanmerking. Tevens dient het project bij te dragen aan onderstaande doelen:

 • Biologische landbouw 
 • Natuurinclusieve landbouw 
 • Samenwerking in de sector;
 1. de Agro- Agenda Noord-Nederland
 2. Graanacademie Groningen

Subsidieplafond

De subsidie bedraagt maximaal €400.000,- en minimaal €150.000,-. Deze openstelling heeft een subsidieplafond van 1,2 miljoen. 

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 29 april 2019 tot en met 23 augustus 2019. 

POP3 Samenwerking in het kader van het EIP 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: