POP3 plattelandsontwikkeling - Katoele Subsidie Experts

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Doel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een duurzame en concurrerend agrarische sector en een leefbaar platteland.

POP3 levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.

POP3 is opgedeeld in vijf thema’s: Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; jonge boeren; natuur en landschap; verbetering van de waterkwaliteit; en LEADER.

LEADER is een programma dat per regio verschilt. Hier vindt u meer informatie over LEADER in de volgende regio’s:

Voor wie?

Agrariërs, samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven, waterschappen, agrarische natuurverenigingen, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen.

Onderdelen van het POP3

Nederland heeft in de nationale uitwerking van het POP3 de volgende thema’s centraal gezet: innovatie, natuur en landschap, water en LEADER.

EIP

Een deel van budget is gereserveerd voor het Entrepreneurship and Innovation Programma (EIP). Doel van EIP is een beter verband te leggen tussen onderzoek en praktijk. Centraal staan Operationele Groepen van boeren, wetenschappers, adviseurs, bedrijven etc. die projecten uitvoeren gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten. EIP wordt deels gefinancierd uit het GLB (tweede pijler) en deels uit Horizon2020.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Vanuit de tweede pijler wordt ook het agrarisch natuurbeheer gefinancierd. Agrarisch natuurbeheer raakt ook aan de vergroening van de eerste pijler. In haar Kamerbrief van 18 december 2014 schrijft staatssecretaris Dijksma dat ze het agrarisch natuurbeheer zo veel mogelijk complementair wil laten zijn aan de vergroeningsmaatregelen.

Water

In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. Landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die waterverontreiniging tegengaan of bijdragen aan een goede waterhuishouding in hun gebied. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen.

POP3

LEADER

In POP3 is 5% van het budget gereserveerd voor LEADER. In de LEADER-werkwijze schrijft  een  Plaatselijke Groep (een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties) een eigen ontwikkelingsstrategie voor een gebied en verdeelt op basis daarvan het beschikbare budget over de projectvoorstellen. Daarbij geldt een eis van 50% cofinanciering door gemeente of provincie.

Jonge Boeren

De regeling is bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken. Het ministerie van Economische Zaken noemt jonge boeren heel belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse landbouw.

Voorwaarden:

 • op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn
 • langdurige zeggenschap hebben in de onderneming
 • zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf
 • voldoende vakbekwaam zijn
 • nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van een eerdere subsidieregeling ‘Jonge landbouwers
 • het maakt niet uit hoe lang de ondernemer al in de maatschap zit

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

Bent u benieuwd naar andere regelingen op het gebied van plattelandsontwikkeling? Kijk dan hier: Plattelandsontwikkeling

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: