Regiofonds Friesland voor verbetering samenwerking en leefbaarheid

Regiofonds Friesland

Regiofonds Friesland

Regiofonds Friesland

Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, komen vanaf 6 september 2021 in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds Friesland. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland.

Voor wie?

Het fonds is bedoeld voor initiatieven in de volgende gemeenten:

 • Heerenveen
 • Oost- en Weststellingwerf
 • Opsterland
 • Smallingerland

Deze initiatieven bevorderen de samenwerking en versterken de regio. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen.

Voorwaarden van het Regiofonds Friesland

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Regiofonds, gelden een aantal criteria:

 • Het initiatief heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal.
 • Een initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente overstijgend karakter.
 • Het initiatief draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland.
 • Het initiatief is innovatief en/of experimenteel.
 • Een project is realistisch en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop.
 • De aanvraag dient plaats te vinden door een stichting, vereniging, 5 individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-onderneming of start-up.

Subsidie aanvragen

Van 6 september 2021 tot en met 30 september 2021 wordt het Regiofonds voor de eerste keer opengesteld.

Er is voor deze 1e ronde € 250.000 euro beschikbaar. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. In de Regiodeal is in totaal € 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Er volgen de komende twee jaar nog drie openstellingsperiodes. De provincie Fryslân zorgt voor de uitvoering van het fonds, zodat kan worden aangesloten op de werkwijze van het bestaande Iepen Mienskipfûns.

Regiofonds Friesland

Bron : Provincie Friesland 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: