Subsidie COVID 19 Flevoland voor gastvrijheidssector!

Subsidie COVID 19 Flevoland voor gastvrijheidssector

Subsidie COVID 19 Flevoland voor gastvrijheidssector

Subsidie COVID 19 Flevoland voor ondernemers en organisaties in de Flevolandse gastvrijheidssector. Bent u als ondernemer actief bezig of bezig geweest om uw bedrijf klaar te maken voor de 1,5 meter economie volgens de richtlijnen van het RIVM? Dan kunt u waarschijnlijk voor een deel van uw investering subsidie aanvragen. 

Voor wie?

Deze subsidieregeling is voor ondernemers en organisaties in de gastvrijheidssector van Flevoland. Onderstaand vind u de SBI codes welke in aanmerking komen voor de regeling: 

Waarvoor subsidie?

Subsidiabele kosten zijn materiaalkosten en/of kosten voor de inhuur van derden om de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19 uit te voeren. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €2500,-. 

Onderstaand vind u de belangrijkste voorwaarden voor de regeling:

 • De kosten zijn op of na 6 mei 2020 gemaakt. 
 • De hoogte van de subsidie moet minimaal €1000,- bedragen en heeft een maximum van €2500,-. 
 • De aanpassingen moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen. 
 • De activiteiten moeten gedurende de looptijd van de regeling zijn afgerond. 
 • Per onderneming kan maximaal 1 aanvraag worden ingediend.

De provincie Flevoland heeft de Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector (COVIDFOG) gewijzigd. Door de wijziging is de regeling met terugwerkende kracht vanaf 9 juni 2020 ook van toepassing op cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen en dergelijke.

De wijziging is doorgevoerd omdat de provincie bij de uitvoering van de regeling heeft gemerkt dat behoefte bestaat om behalve restaurants ook andere eet- en drinkgelegenheden in aanmerking te laten komen voor subsidie.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 december 2020. 

Bron: provincie Flevoland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: