Waddenfonds - Katoele Subsidie Experts Noordveen 1 te Beilen

Waddenfonds

Waddenfonds

Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee. Het gaat om projecten die de kwaliteit van de natuur, het landschap, de regionale economie en energie in de waddenregio duurzaam versterken. Met het Waddenfonds is er tot en met 2026, 560 miljoen euro beschikbaar voor de waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland.

Subsidieregelingen Waddenfonds

Op dit moment heeft het Waddenfonds onderstaande subsidieregelingen, waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

 • Budget Lokale Innovaties; aanvragen is mogelijk van 11 januari 2022, 10.00 uur tot en met 15 december 2022, 12.00 uur. 
 • Thematische Openstelling; aanvragen is mogelijk van 11 januari 2022, 10.00 uur tot en met 15 december 2022, 12.00 uur.  

Budget Lokale Innovaties

Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,-. Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 11 januari 2022, 10.00 uur tot en met 15 december 2022, 12.00 uur.

Thematische Openstelling

Voor de subsidieregeling Thematische Openstelling kunt u aanvragen indienen die betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds:

 • Natuur
 • Water, bodem, licht en geluid
 • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling 
 • Verduurzaming energiehuishouding 
 • Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
 • Duurzame waddenhavens 
 • ”                 ” visserij 
 • ”                 ” agrarische sector 

Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema, maar het heeft de voorkeur als uw project betrekking heeft op een combinatie van thema’s. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De subsidiabele kosten van een te ondersteunen activiteit bedragen € 200.000,- of meer. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten en bedraagt ten hoogste € 1.000.000,-.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 11 januari 2022, 10.00 uur tot en met 15 december 2022, 12.00 uur.

waddenfonds

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: