Bedrijvenregeling Drenthe - Katoele Subsidie Experts Beilen

Bedrijvenregeling Drenthe

Bedrijvenregeling Drenthe

Bedrijvenregeling Drenthe 

De bedrijvenregeling Drenthe 2017-2019 is een subsidieregeling gericht op economische structuurversterking en verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat. De regeling is een gezamenlijk initiatief van de provincie Drenthe en meerdere Drentse gemeenten.

Voor wie?

MKB bedrijven met een investeringsplan dat nieuwe arbeidsplaatsen en bedrijvigheid oplevert door vestiging, uitbreiding, innovatie, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten kunnen subsidie aanvragen.

Het gaat in eerste instantie om de volgende gemeenten: Assen, Borger- Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.

Deelregelingen

De regeling bestaat uit twee deelregelingen, te weten:

 • Arbeidsplaatsenregeling (APR)
 • Rentekortingsregeling (RKR)

Arbeidsplaatsenregeling (APR)

De APR richt zich op mkb ondernemingen waar de werkgelegenheid toeneemt en verstrekt een subsidie per arbeidsplaats. Het dient hierbij om een substantiële en langdurige toename gaan.

De arbeidsplaatsen moeten een direct onderdeel of gevolg zijn van een investering in navolgende projecten: 

bedrijvenregeling drenthe

Rentekortingsregeling (RKR)

Binnen de RKR is het mogelijk subsidie te ontvangen voor rentekosten van leningen die worden aangegaan door ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied.

Voor mkb ondernemingen komen rentekosten in aanmerking van leningen voor zover deze zijn aangegaan voor een investering in de navolgende projecten:

bedrijvenregeling drenthe

Voor de rente wordt een maximum gehanteerd van 6%. 

Openstelling en budget 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 8 januari 2018 en de regeling loopt door tot en met 31 december 2019. Wanneer het budget vóór 31 december 2019 is uitgeput zal de regeling eerder eindigen.

Per gemeente komt een budget beschikbaar voor beide deelregelingen. Tegenover het gemeentelijke budget stelt de provincie een zelfde bedrag aan subsidie beschikbaar net zo lang totdat het provinciale budget is uitgeput. 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: