Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe 2018

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe 2019

Ontvang subsidie voor het geven van trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe. Je zorgt voor de overdracht van kennis aan grote groepen ondernemers in de agrarische sector. Hierdoor wordt binnen verschillende thema’s de modernisering en innovatie van de landbouwsector bevorderd.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren.

Subsidie waarvoor?

Er kan subsidie worden verkregen voor het overdragen van kennis op het gebied van:

  • Natuurinclusieve landbouw.
  • Precisie landbouw.
  • Kringlooplandbouw.
  • Kennis waarvan de inhoud aansluit op de ontwikkelagenda melkveehouderij.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal een bedrag van €150.000,- en een minimum van €75.000,-. 

Openstelling

Deze regeling is momenteel gesloten. 

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: