Voucherregeling MKB Fryslân - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Voucherregeling MKB Fryslân

Voucherregeling MKB Fryslân

Wilt u als mkb’er verder groeien met uw onderneming? Met deze subsidie kunt u een voucher ontvangen voor bedrijfsontwikkeling of strategisch HR.

Bedrijfsontwikkeling

Kiest u voor bedrijfsontwikkeling? Dan kunt u de voucher aanvragen om een adviesplan te laten opstellen door een externe deskundige. Dit kan een ondernemings-, financierings-, procesoptimalisatie- of innovatieplan zijn. Ook kun je een adviesplan op laten stellen voor energiebesparing. 

Strategisch HR

Wilt u in strategisch HR investeren? Dan kunt u een voucher aanvragen om een adviesplan te laten opstellen op het gebied van strategisch HR. Bent u (DGA)-eigenaar of MT-lid? Dan kunt u met deze subsidie ook een voucher aanvragen voor het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling.

Voor wie is de Voucherregeling MKB Fryslân

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in de provincie Fryslân kunnen een aanvraag indienen. 

Subsidiabele kosten

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld volgende activiteiten:

 • Het laten opstellen van een ondernemings-, financierings- of procesoptimalisatieplan door een externe deskundige
 • Het laten opstellen van een adviesplan voor energiebesparing door een externe deskundige 
 • Het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling (door (DGA)-eigenaren en MT-leden)
 • ” ” laten opstellen van een innovatie-adviesplan door een externe deskundige
 • ” ” laten opstellen van een HR-beleidsplan (inclusief implementatie) door een externe deskundige

De regeling is zeer breed. Een groot scala aan adviesprojecten kan onder de regeling vallen.

Subsidiepercentage en voorwaarden

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Per project geldt er een maximum van €2500 subsidie. Voor scholing is de subsidie maximaal €5.000,-.

Binnen 4 weken heeft u uitsluitsel over de subsidie.

 • Het project richt zich op bedrijfsontwikkeling, innovatie, strategisch HR of strategische ondernemersontwikkeling
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag (dit houdt in dat je de offerte nog NIET hebt ondertekend)
 • Bij het laten opstellen van een plan wordt het project binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond
 • De externe deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren
 • Bij het volgen van een opleiding wordt het project binnen 12 maanden na toezegging van de subsidie afgerond
 • Bij het volgen van een opleiding ontvang je na afloop een scholingsbewijs
 • In totaal mag u voor deze regeling 2 x subsidie ontvangen 

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023.

Voucherregeling MKB Fryslân

Bron: SNN 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: