Voucherregeling MKB Fryslân - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Voucherregeling MKB Fryslân

Voucherregeling MKB Fryslân

Wilt u als mkb’er verder groeien met uw onderneming? Met deze subsidie kunt u een voucher ontvangen voor bedrijfsontwikkeling of strategisch HR.

Bedrijfsontwikkeling

Kiest u voor bedrijfsontwikkeling? Dan kunt u de voucher aanvragen om een adviesplan te laten opstellen door een externe deskundige. Dit kan een ondernemings-, financierings-, procesoptimalisatie- of innovatieplan zijn.

Strategisch HR

Wilt u in strategisch HR investeren? Dan kunt u een voucher aanvragen om een adviesplan te laten opstellen op het gebied van strategisch HR. Bent u (DGA)-eigenaar of MT-lid? Dan kunt u met deze subsidie ook een voucher aanvragen voor het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling.

Voor wie is de Voucherregeling MKB Fryslân

De Voucherregeling MKB Fryslân is gericht op Friese MKB bedrijven. 

Subsidiabele kosten

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld volgende activiteiten:

 • Het laten opstellen van een ondernemings-, financierings- of procesoptimalisatieplan door een externe deskundige
 • Het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling (door (DGA)-eigenaren en MT-leden)
 • ” ” laten opstellen van een innovatie-adviesplan door een externe deskundige
 • ” ” laten opstellen van een HR-beleidsplan (inclusief implementatie) door een externe deskundige

De regeling is zeer breed. Een groot scala aan adviesprojecten kan onder de regeling vallen.

Subsidiepercentage en voorwaarden

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Per project geldt er een maximum van €2500 subsidie. Voor scholing is de subsidie maximaal €5.000,-.

Binnen 4 weken heeft u uitsluitsel over de subsidie.

 • Het project richt zich op bedrijfsontwikkeling, innovatie, strategisch HR of strategische ondernemersontwikkeling
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag (dit houdt in dat je de offerte nog NIET hebt ondertekend)
 • Bij het laten opstellen van een plan wordt het project binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond
 • De externe deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren
 • Bij het volgen van een opleiding wordt het project binnen 12 maanden na toezegging van de subsidie afgerond
 • Bij het volgen van een opleiding ontvang je na afloop een scholingsbewijs
 • In totaal mag u voor deze regeling 2 x subsidie ontvangen 

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Voucherregeling MKB Fryslân

Bron: SNN 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: