Voucherregeling MKB Fryslân - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Voucherregeling MKB Fryslân

Voucherregeling MKB Fryslân

Met de voucherregeling MKB Fryslân wil de provincie actuele ondernemersthema’s ondersteunen op het gebied van vergroting van de circulaire economie, de inzetbaarheid van werknemers en medewerkers, inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt of het digitaliseren van de onderneming.

Mkb’ers in de provincie Fryslân kunnen daarom een voucher ontvangen voor het ontvangen van advies op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie of strategische HR. Ook kunnen mkb’ers een voucher ontvangen voor het scholen van werknemers en/of een eigenaar (of eigenaren). Of voor strategische ondernemersontwikkeling door een eigenaar, DGA of MT-lid. 50% van de kosten zijn subsidiabel.

Voor wie is de Voucherregeling MKB Fryslân

De Voucherregeling MKB Fryslân is gericht op Friese MKB bedrijven. 

Subsidiabele kosten

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld volgende activiteiten:

 • Het laten opstellen van een adviesrapport door een onafhankelijke deskundige voor bedrijfsontwikkeling, innovatie-advies of een HR beleidsplan.
 • Deelnemen aan een opleiding, training, seminar of cursus door werknemers.
 • ”                   ” aan een opleiding, training, seminar of cursus door de eigenaar (of eigenaren).
 • ”                   ” aan een strategische ontwikkelingsopleiding door eigenaar, DGA of MT-lid.

De regeling is zeer breed. Een groot scala aan adviesprojecten kan onder de regeling vallen.

MKB-voucherregeling nu ook voor scholing personeel

Ondernemers kunnen de regeling nu ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. Het was al mogelijk om als ondernemer zelf voor een opleiding gebruik te maken van de Voucherregeling, nu geldt dat ook voor personeel. Ondernemers kunnen tot 50% van de kosten van een externe expert of opleiding vergoed krijgen. 

De voucherregeling kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld:

 • Het omscholen van medewerkers zodat zij de juiste vaardigheden hebben om in een ander productieproces mee te kunnen draaien.
 • Het bijscholen van medewerkers die door een terugloop van orders nu minder werk te doen hebben.

Subsidiepercentage 

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Per project geldt er een minimum van €250 subsidie en een maximum van €2500 subsidie. Een bedrijf mag de subsidie maximaal twee maal aanvragen.

Voor scholingsactiviteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, kan per aanvraag maximaal €5.000,- euro aan subsidie worden verstrekt. 

Binnen 4 weken heeft de aanvrager uitsluitsel over de subsidie en binnen 6 maanden na subsidieverlening dient het project gerealiseerd te zijn.

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021.

Voucherregeling MKB Fryslân

Bron: SNN 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: