Voucherregeling MKB Fryslân - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Voucherregeling MKB Fryslân

Voucherregeling MKB Fryslân

De voucherregeling MKB Fryslân biedt Mkb’ers in de provincie Fryslân de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. 50% van de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen zijn subsidiabel. Er is een apart subsidiebudget voor projecten gericht op strategische HR.

Voor wie is de Voucherregeling MKB Fryslân

De Voucherregeling MKB Fryslân is gericht op Friese MKB bedrijven. Ook agrarische bedrijven vallen hier onder.

Subsidiabele kosten

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld volgende activiteiten:

  • Bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan.
  • Innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan.
  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en/of de implementatie hiervan.
  • Deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en/of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen.
  • Minimaster ondernemersontwikkeling 

De regeling is zeer breed. Een groot scala aan adviesprojecten kan onder de regeling vallen.

Subsidiepercentage 

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Per project geldt er een minimum van €250 subsidie en een maximum van €2500 subsidie. Een bedrijf mag de subsidie maximaal twee maal aanvragen.

Binnen 4 weken heeft de aanvrager uitsluitsel over de subsidie en binnen 6 maanden na subsidieverlening dient het project gerealiseerd te zijn.

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 februari 2020 tot en met 31 december 2020.

Voucherregeling MKB Fryslân

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: