Herder Agro - Katoele Subsidie Experts

Diverse subsidies: Bedrijfsuitbreiding kalverhouderij

“Voor een uitbreiding van onze witvlees kalverstal met onder andere een luchtwasser, kwamen we terecht bij Katoele Subsidie Experts. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor duurzaamheid en dierwelzijn hebben ze ons super geholpen en tijdens het proces van aanvragen en uitvoeren begeleid. Dit resulteerde in een zeer relaxte periode met uiteindelijk een stal die het MDV certificaat mag dragen en voldoet aan de nieuwste eisen. Ook de uitbetaling van het subsidiebedrag was vlot en zonder moeilijkheden. Dit was ons zonder hen niet gelukt!” Maaike Herder, Mede-eigenaar Herder Agro

luchtwasser

Herder Agro uit Wijnjewoude is een kalverhouderij met bijna 1500 kalveren verdeeld over drie verschillende stallen. In 2014 is het bedrijf uitgebreid. De nieuwe stal is gebouwd met een duurzaamheidscertificaat. De stal is voorzien van LED-lampen en een computergestuurd ventilatiesysteem. In het kader van dierwelzijn zijn de roosters voorzien van rubber, zodat  de kalveren op een zachtere ondergrond liggen.

De grootste investering is de luchtwasser geweest. Deze is inpandig achter de stal geplaatst en zuivert de lucht voordat deze naar buiten gaat. Hierdoor is er 85% minder ammoniak- en geuruitstoot en gaat er 90% minder stof naar buiten. De luchtwasser blaast de lucht door een watergordijn. Als het water te veel ammoniak bevat, wordt het afgevoerd in een aparte put en komt er weer een nieuwe, schone voorraad voor in de plaats.

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Een Maatlat Duurzame Veehouderij -stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:
  • Ammoniakemissie
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Energie
  • Fijnstof
Een MDV-certificaat is nodig om in aanmerking te komen voor verschillende fiscale regelingen van de overheid, zoals de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

 Integrale duurzame stallen

Met de subsidie Investeringen in integraal duurzame stallen RLS (Regeling LNV-Subsidies) investeren agrarische ondernemers in de huisvesting van hun dieren. Zij houden daarbij extra rekening met dierenwelzijn en helpen de uitstoot van ammoniak te verminderen.

MIA en IDS-RLS

Voor Herder Agro vroeg Katoele Subsidie Experts met succes subsidies aan in het kader van de MDV, MIA en de IDS-RLS 2012. Lees meer over deze regelingen: Maatlat Duurzame Veehouderij Integrale Duurzame Stallen Milieuinvesteringsaftrek