Versneller Innovatie Ambities 2018 - Katoele Subsidie Experts

Versneller Innovatie Ambities 2018

Versneller Innovatie Ambities 2018

Versneller Innovatie Ambities 2018 afgekort ook wel de VIA subsidieregeling genoemd. Deze regeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland en levert een bijdrage aan CO2 reductie.

Wat houdt de VIA regeling in?

De regeling kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers welke gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar ook hun ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Globaal richt de regeling zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Wanneer u een project uitvoert welke een bijdrage levert aan CO2-reductie dan is hier binnen de regeling een apart budget voor beschikbaar. Dit geldt evenals voor samenwerkingsprojecten, de regeling wil dit stimuleren door een hoger subsidiepercentage toe te kennen. 

Het doel

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het subsidiƫren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb-ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het project moet zowel economisch als maatschappelijk een bijdrage leveren.

Lees hier alles over de VIA.

Versneller Innovatie Ambities 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: