Verwijderen asbestdaken 2018 - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Verwijderen asbestdaken 2018

Subsidie voor verwijderen asbestdaken 2018

Met de regeling verwijderen asbestdaken 2018 wil de overheid risico’s voor de gezondheid beperken door asbestdaken per 1 januari 2024 te verbieden. Asbestvezels komen namelijk vrij in de leefomgeving doordat de asbestdaken verweren in de buitenlucht. Voor het verwijderen van asbest is nu subsidie beschikbaar. Eigenaren van asbestdaken moeten in de periode van 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Aanvragen

U komt in aanmerking voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt en als u het asbestdak laat verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak zijn ingediend.

Lees hier alles over de regeling.

verwijderen asbestdaken 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: