Verwijderen asbestdaken - Katoele Subsidie Experts Beilen

Verwijderen asbestdaken

Subsidie voor verwijderen asbestdaken

Met de regeling verwijderen asbestdaken wil de overheid risico’s voor de gezondheid beperken door asbestdaken per 1 januari 2024 te verbieden. Asbestvezels komen namelijk vrij in de leefomgeving doordat de asbestdaken verweren in de buitenlucht. Voor het verwijderen van asbest is nu subsidie beschikbaar. Eigenaren van asbestdaken moeten in de periode van 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt en als u het asbestdak laat verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

De subsidie combineren!

De meeste provincies kennen voor ondernemers een regeling waarbij de sanering van asbest gekoppeld is aan de installatie van zonnepanelen. Onder voorwaarden is stapelen van de rijksregeling en de provinciale regeling mogelijk. Dit stapelen wordt mogelijk gemaakt door provinciale regeling ‘asbest eraf, zon erop’.

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak zijn ingediend.

Lees hier alles over de regeling.

Graag meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen of wilt u graag nog wat meer weten over deze regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Verwijderen asbestdaken

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: