VIA Versneller Innovatieve Ambities - Katoele Subsidie Experts

VIA

De VIA regeling wat houdt dat in?

De letters VIA staan voor Versneller Innovatieve Ambities. De Versneller Innovatieve Ambities subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het mkb.

 • De regeling richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten.
 • Binnen de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie.
 • Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb-ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.

Voor wie is de VIA bedoeld?

Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Welke voorwaarden stelt de VIA

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb-ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland.
Het project moet bovendien een maatschappelijk belang dienen.

Welke kosten zijn subsidiabel?

 • het inschakelen van een onafhankelijke organisatie
 • materialen die onderdeel zijn van een prototype
 • de loonkosten van werknemers en bijdrage eigen uren
 • kosten van octrooien
 • huurkosten van apparatuur en uitrusting
 • reis- en verblijfkosten binnen Nederland

Subsidiabele activiteiten

 • De experimentele ontwikkeling (inclusief onderzoek) van een nieuw product, dienst of procedé
 • Het aanmerkelijk vernieuwen (inclusief onderzoek) van bestaande producten, diensten of procedés
 • Onder bovenstaande valt ook het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype

Werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Het opstellen van een plan van eisen
 • Onderzoek dat nodig is voor de ontwikkeling, bijvoorbeeld voor het omzetten van afvalwater naar drinkwater
 • Het maken van schema’s en tekeningen
 • Het bouwen van een prototype
 • Het testen van het prototype in een voorbeeldwoning (omgeving die representatief is voor functioneren onder reële omstandigheden)

Vervolg van de MIT-regeling

De VIA is afgestemd op de MIT-regeling Noord-Nederland. De MIT-regeling Noord-Nederland had als doel innovatie bij het mkb te stimuleren door het subsidiëren van innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. Een vervolgproject van zo’n haalbaarheidsproject is mogelijk een project waarvoor subsidie middels de VIA kan worden verkregen.

Wilt u graag meer weten?

Bekijk dan nog een keer rustig alle regelingen door op de onderstaande link naar het volledige menu te gaan.

Vindt hier alle regelingen.

Of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

VIA

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: