WBSO 2023

Bent u ondernemer en gaat u aan Research & Development (R&D) doen? Of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Dan kunt u op eenvoudige wijze belastingvoordeel ontvangen vanuit de WBSO 2023 (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Voor 2022 heeft het RVO ruim 28.000 volledige WBSO aanvragen ontvangen. Inmiddels hebben ze meer dan 26.000 aanvragen beoordeeld en hiervoor een beschikking afgegeven. 

De WBSO stimuleert jaarlijks 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelwerk (S&O) uit te voeren. Dankzij de WBSO worden uw kosten aanzienlijk lager. 

WBSO in 2023

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er voor 2023 geen wijzigingen in de WBSO-wetgeving opgenomen. 

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de WBSO, zijn er verschillende voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Het S&O-project vindt plaats binnen de Europese Unie.
  • U hanteert een planmatige aanpak voor de S&O-werkzaamheden, met bijvoorbeeld meerdere projectfases.
  • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/of loonbelasting.
  • De S&O-werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. U kunt alléén WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden.

De WBSO vergoedt een deel van de loonkosten van uw S&O-project. Ondernemingen met personeel kunnen daarbovenop een aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven van het S&O-project, zoals de inkoop van materialen die benodigd zijn voor het S&O-project.

In 2022 was de vaste aftrek voor zzp’ers € 13.360,- en voor starters € 20.044,-. De vaste aftrek voor 2023 wordt in december 2022 bekendgemaakt.

Om per 1 januari 2023 gebruik te kunnen maken van de WBSO dient een aanvraag voor een onderneming met personeel uiterlijk 20 december 2022 te zijn ingediend voor zelfstandigen is dit uiterlijk 31 december 2022!

WBSO 2023

Bron: RVO