Zonne-energie op bedrijfsdaken, Provincie Overijssel

Zonne-energie op bedrijfsdaken

Met de regeling zonne-energie op bedrijfsdaken wil de provincie de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken ondersteunen.

Voor wie?

Eigenaren of huurders van bedrijfsdaken van gebouwen die in Overijssel liggen kunnen deze subsidie aanvragen. De daken moeten een oppervlakte van minimaal 100 m2 hebben. Particulieren, gemeenten en waterschappen zijn uitgesloten van deze regeling.

Waarvoor subsidie?

Voor de volgende activiteiten:

a. het aanpassen van een dak onder de voorwaarde dat er zonnepanelen op het dak worden geïnstalleerd;
b. de aanschaf en installatie van lichtgewicht zonnepanelen op een dak, dat constructief onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van standaard zonnepanelen.

De subsidie is een vast bedrag van € 80 per kWp aan capaciteit van de zonnepanelen die worden geïnstalleerd. De subsidie is daarnaast maximaal het bedrag dat nodig is om het dak aan te passen, maximaal het bedrag dat nodig is om de lichtgewicht zonnepanelen aan te schaffen en te installeren, en maximaal € 100.000 per grootverbuikersaansluiting.

Voorwaarden 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De zonnepanelen moeten binnen 24 maanden na subsidieverlening geïnstalleerd zijn.
  • De aanvrager mag nog niet gestart zijn met de activiteiten.
  • Het aan te passen dak heeft een oppervlakte van minimaal 100 m².
  • De te installeren zonnepanelen hebben een totale capaciteit van minimaal 15 kWp.
  • De zonnepanelen laat u installeren door een gecertificeerd bedrijf in het plaatsen van zonnepanelen. 
  • De zonnepanelen worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst tot het subsidieplafond van € 600.000 is bereikt. 

Zonne-energie op bedrijfsdaken

Bron: Provincie Overijssel