EBG Arbeidsplaatsenregeling 2018 opent opnieuw voor MKB

EBG Arbeidsplaatsenregeling 2018 opent opnieuw voor MKB

EBG Arbeidsplaatsenregeling 2018 opent opnieuw voor MKB, vanaf 17 september 2018 kunnen Mkb’ers in Noord en Midden-Groningen weer een bijdrage aanvragen bij de EBG Arbeidsplaatsenregeling. Hiervoor dien je nieuwe arbeidsplaatsen te creëren door het doen van een investering. 

Subsidie

Vanwege het succes van de vorige subsidie heeft het Economic Board Groningen een nieuw budget van € 252.842 beschikbaar gesteld. Per nieuwe arbeidsplaats kan een aanvrager € 5.000,- ontvangen, tot een maximum van € 25.000,- per investeringsproject.

Aanvragen

Mkb-ondernemingen tot 10 fte kunnen zonder meer een aanvraag indienen, ongeacht de sector waarin ze werkzaam zijn. mkb-ondernemingen met 10 of meer fte kunnen een aanvraag indienen als zij een ondernemingsactiviteit of project uitvoeren dat valt onder een of meer van de volgende thema’s:

  • aardbevingsbestendige, levensloopbestendige- en energiezuinige bouw
  • groene chemie
  • energietransitie
  • toerisme
  • de volgende generatie mobiele communicatietechnologie (5G)

Meer weten over deze subsidie? EBG Arbeidsplaatsenregeling 2018.

Bron: SNN