esf subsidie - Katoele Subsidie Experts Beilen

esf subsidie

esf subsidie

Duurzame inzetbaarheid, dat is esf subsidie. Loop je rond met plannen om de organisatie van je bedrijf een impuls te geven? Zoek je naar een manier om ook in de toekomst het beste in je mensen naar boven te halen? Dan ben je bezig met ‘duurzame inzetbaarheid’

De subsidie is bedoeld voor het vakbekwaam, gezond en gemotiveerd houden van uw medewerkers (blijvende arbeidsparticipatie).

Bij esf subsidie kunt u denken aan advies op het gebied van:

 • medewerkers actief betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk
 •  gezond en veilig werken
 •  hoe interne en externe mobiliteit van werknemers gestimuleerd kan worden
 •  nieuwe werktijdregelingen en roosters
 •  het uitvoeren van een bedrijfs- of organisatiescan op het gebied van duurzame inzetbaarheid
 •  een (periodiek) gezondheidsonderzoek, een loopbaanscan, medewerkerstevredenheidsonderzoek, of een cyclus voor het voeren van functioneringsgesprekken
 •  het systematisch stimuleren van kennisuitwisseling of het inzetten van eigen werknemers als scholingsambassadeurs
 •  hoe werknemers arbeid en zorg beter met elkaar kunnen combineren

mogelijk inzet subsidie

De kosten voor het laten opstellen van een advies met implementatieplan of voor het begeleiden van de implementatie van het advies komen in aanmerking voor subsidie. Alleen kosten voor het inhuren van een externe adviseur komen in aanmerking voor subsidie.

U kunt voor de volgende activiteiten subsidie aanvragen:

 • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan
 • het uitvoeren van een onderzoek
 • het bevorderen van veilig en gezond werken
 • het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers
 • het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk
 • het stimuleren van interne en externe mobiliteit van medewerkers
 •  het bevorderen van een flexibele werkcultuur om zo zorg en arbeid beter te combineren
 • het invoeren van arbeidstijdenmanagement

Voor wie is de regeling?

Alle bedrijven en instellingen die ten minste twee medewerkers in dienst hebben komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Binnen een concern mag per onderneming één aanvraag worden ingediend.

Succesvolle projecten

In het vorige tijdvak vroeg Katoele Subsidie Experts onder meer met succes ESF-subsidie aan voor Werff talent uit Heerenveen. Lees hier meer over het project.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

esf subsidie

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: