Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020 - Katoele Subsidie Experts

Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020 openstelling bekend

Provincie Fryslân stelde in 2019 subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kwamen in aanmerking voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. Tevens is de openstelling voor het Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020 bekend gemaakt. 

Van 16 september tot en met 11 oktober 17.00 uur was de derde en laatste subsidieronde van 2019 geopend voor aanvragen. Indien u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk 13-3-2020 bericht van de provincie.

Openstellingen 2020

In 2020 worden drie subsidierondes opengesteld waarin u subsidie aan kunt vragen:

  • Eerste ronde – gaat van start op maandag 13 januari 2020 tot en met donderdag 6 februari 2020, 17.00 uur.
  • Tweede ronde – loopt van maandag 20 april tot en met donderdag 14 mei 2020, 17.00 uur.
  • Derde ronde – loopt van maandag 7 september 2020 tot en met donderdag 1 oktober 2020, 17.00 uur.

Vindt hier de volledige regeling.

Bron: Provincie Fryslân

 Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020