Groningen Innovatief en duurzaam mkb - Katoele Subsidie Experts

Innovatief en duurzaam mkb Groningen

Programma Innovatief en duurzaam mkb Groningen

Innovatief en duurzaam mkb Groningen – Dit programma richt zich op alle Groningse MKB-ers, met uitzondering van de detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw. Er is subsidie beschikbaar voor concrete innovatieve en duurzame projecten die de Groninger economie stimuleren.

Voorwaarden

 • Het gaat om projecten van één of meerdere Groningse MKB-ondernemers, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling (u bent MKB-ondernemer wanneer bij uw onderneming minder dan 250 fte werkzaam zijn en uw jaaromzet de 50 miljoen euro of uw jaarlijkse balanstotaal de 43 miljoen euro niet overschrijdt)
 • Het gaat om concrete (innovatie)projecten die duurzame producten en/of productieprocessen opleveren
 • Projecten moeten een innovatief karakter hebben, waarbij de focus nadrukkelijk ligt op investeringen in vernieuwende technologie. Het moet daarbij gaan om projecten waarbij sprake is van significante verbeteringen van producten of de processen waarmee producten worden voortgebracht
 • Projecten zijn duurzaam; aantoonbaar gemaakt aan de hand van de afwegingsmatrix duurzaamheid in het aanvraagformulier. Hierbij moet het project expliciet positief scoren op het onderdeel Planet
 • Projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen, hetgeen onderbouwd moet worden bij de subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Innovatief en duurzaam mkb Groningen

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: