Plattelandsontwikkeling subsidies - Katoele Subsidie Experts

Plattelandsontwikkeling subsidies

Plattelandsontwikkeling subsidies

Vanuit Europa zijn er gelden beschikbaar om bepaalde regio’s in Nederland te versterken zogenoemde plattelandsontwikkeling subsidies. Projecten die betrekking hebben op de sociaal-economische structuur van een gebied of projecten die ervoor zorgen dat er meer sociale samenhang in een dorp of wijk komt kunnen voor deze subsidie gelden in aanmerking komen.

Regelingen

 • EFRO Noord Nederland
 • Investeringen in Integraal Duurzame Stallen GLB (IDS-GLB)
 • Waddenfonds
 • Jonge Landbouwers (JoLa)
 • LEADER – Zuidwest-Drenthe
 • LEADER – Zuidoost-Drenthe
 • LEADER – Oost-Groningen
 • LEADER – Kop van Noord-Holland
 • LEADER – Overijssel
 • LEADER – Friesland
 • LEADER – Flevoland
 • Investeringskader Eems-Dollard
 • Investeringskader Kustzone Fryslân en Groningen
 • Investeringskader Lauwersmeer
 • Investeringskader Waddenzee
 • Investeringskader Waddeneilanden
 • Investeringskader Noordkop
 • Investeringskader De Afsluitdijk
 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Leader

In de LEADER-werkwijze schrijft een Plaatselijke Groep (een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties) een eigen ontwikkelingsstrategie voor een gebied en verdeelt op basis daarvan het beschikbare budget over de projectvoorstellen.

Een vitaal platteland om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is de bedoeling van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma. LEADER is een programma voor en van de regio. Het is een vliegwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Leader-gebieden

 • Leader – Zuidwest-Drenthe
 • Leader – Zuidoost-Drenthe
 • Leader – Oost-Groningen
 • Leader – Kop van Noord-Holland
 • Leader Overijssel
 • Leader Friesland
 • Leader Flevoland

Bekijk hier alle regelingen van plattelandsontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over plattelandsontwikkeling subsidies of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Plattelandsontwikkeling subsidies

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: